اخبار

راهنمای سریع نگهداری و سرویس لودرهای کوماتسو WA470-3

قبل از شروع به کار کنترل کنید

۱-صفحه نمایشگر را چک نمایید

کلید استارت را در حالت ON قرار دهید.

از روشن بودن همه چراغهای نمایشگر و روشن شدن چراغهای گیج و اخطار به مدت ۳ ثانیه و صدای زنگ خطر به مدت یک ثانیه اطمینان حاصل نمایید.

اگر چراغی از صفحه نمایشگر روشن نشد موضوع را با نمایندگی کوماتسو مطرح نموده تا بررسی لازم صورت گیرد.
هرگز به تستهای پیش از شروع به کار که از طریق صفحه نمایشگرمشخص میگردد اکتفا ننمایید بلکه باید سایر موارد که در دستورالعمل دوره ای تعمیر و نگهداری به آنها اشاره است هم انجام
گردد.

۲-سطح مایع خنک کننده را چک کنید و در صورت نیاز به آن آب بیافزایید.

در پوش فوقانی مقابل موتور را که در قسمت میانی دستگاه قرار دارد باز نموده و چک گردد که آیا سطح مایع خنک کننده در مخزن بین دو نشانه LOW و FULL می باشد. درصورتیکه سطح مایع پایین تر از حد مجاز باشد داخل مخزن آب اضافه کنید تا سطح آب FULL به برسد.

 

توجه فرمایید که:

((در هر شرایطی درب رادیاتور را باز نکنید بلکه ابتدا موتوررا خاموش نموده و منتظر بما نید تا موتور خنک شود آنگاه سطح آب موجود در مخزن را چک نمایید.))

 

 

 

بعد از اضافه کردن آب ,درپوش مخزن را سفت ببندید.

اگر مخزن رادیاتور خالی است، چک کنید آیا نشتی آب وجود دارد، به رادیاتور و مخزن آن آب اضافه کنید.

 

 

 

۳-مقدار سوخت را چک کنید، سوخت اضافه کنید.

 • سوئیچ استارت را در حالت ON قرار دهید و سطح سوخت را با گیج سوخت چک کنید.بعد از چک سوئیچ را به وضعیت Off  برگردانید.
 • بعد از اتمام کار از را لوله مخزن سوخت اضافه کنید تا مخزن پر گردد.
 • بعد از اضافه کردن سوخت، درپوش مخزن را سفت ببندید.

حجم مخزن:۳۹۰لیتر

((در هنگام اضافه کردن سوخت ، سوخت نباید سرریز شود زیرا امکان آتش سوزی وجود دارد.اگر سوخت ریخته شد، آنرا کاملا پاک کنید.))

سطح روغن موتور را کنترل نموده و در صورت نیاز، روغن اضافه کنید.

 

((دمای روغن و اجزاء موتور بلافاصله بعد از خاموش کردن موتور بالاست و امکان بروز سوختگیهای شدید
وجود دارد. پیش از شروع به کار، صبر گنید تا دمای موتور کاهش یابد.))

۱-درپوش موتور را باز کنید.

 

۲-میله سنجش مقدار روغن G را خارج نموده و با استفاده از تکه ای پارچه آن را پاک کنید.

 

۳-میله G را کاملا در درون مجرای میله برده و مجددا آن را بیرون بیاورید.

 

۴-سطح روغن باید بین علامت های HوL میله سنجش G باشد.اگر سطح روغن پایین تر از L است، از طریق مجرای F روغن اضافه کنید.

 

۵-اگر سطح روغن بالاتر از H است، شیر تخلیه P واقع در زیر کارتل را باز نموده، روغن اضافی را تخلیه کرده و دوباره سطح روغن را کنترل کنید.

 

۶-در صورت مناسب بودن سطح روغن، درب مجرای روغن ریزی را محکم بسته و درپوش موتور را هم ببندید.

 

توجه:
اگر قصد بازدید روغن موتور، پس از خاموش کردن موتور را دارید، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس روغن موتور را بازدید نمائید. در صورت زاویه داشتن دستگاه، آنرا در حالت دهید افقی قرار.

سیم کشی برقی را بازدید کنید.

 • در صورت سوختن مکرر فیوز ها و یا وجود علائمی حاکی از اتصال کوتاه در سیم کشی برقی،بلافاصله علت را شناسائی و تعمیرکنید. در صورت نیاز با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.
 • مواد قابل اشتعال ازقبیل برگ خشک شده درخت ،گریس و غیره را ازاطراف باتری دور کنید.
 • سطح فوقانی باتری را تمیز نگهداشته و مجراهای تنفس درهای باتری را بازدید کنید.در صورت مسدود بودن مجراها، آنها را شسته و مجراها را باز کنید.

فیوزها را از لحاظ درست بودن ظرفیت و آسیب، و مدار سیم کشی را از لحاظ قطعی یا اتصال کوتاه کنترل نمائید.
به سیم کشی باتری، استارت و آلترناتور (دینام) بیشتر توجه کنید.هنگام انجام کنترل های چشمی و یا کنترل های قبل از شروع به کار، همیشه ببینید آیا مواد قابل اشتعال در اطراف باتری جمع شده اند یا نه. در صورت وجود اینگونه مواد، آنها را از باتری دور کنید.

آب و رسوبات در جدا کننده آب چک نمایید:

جدا کننده آب وظیفه جدا کردن سوخت و آب را به عهده دارد.اگر شناور ۲ درموقعیت خط قرمز ۱ و یا بالای آن باشد می بایست آب را تخلیه کرد.

درصورتیکه جدا کننده آب نصب شود حتما “ از جدا شدن رسوب و آب از سوخت اطمینان حاصل نمایید.

 

 

۸-ترمز پارک را امتحان کنید.

هشدار
حتی در صورتیکه سوییچ ترمز پارکینگ(ترمز دستی) ON باشد، تا هنگامیه چراغ هشدار ترمز پارکینگ روشن نشده است احتمالا خظر میرود، پس پدال ترمز را فشار دهید.

شرایط اندازه گیری
باد تایرها : فشار مشخص شده
سطح جاده : جاده خشک آماده شده با شیب ۱/۵
ماشین : در شرایط کاری

روش اندازه گیری

 1. موتور را روشن کرده و ماشین را در وضعیت رو به جلو قرار دهید و سپس با باکت خالی بر روی شیب ۱/۵
 2. ترمز را فشار داده ماشین را متوقف کرده، دنده را خلاص نموده و موتور را خاموش کنید.
 3. سوئیچ ترمز پارک را ON (روشن) نموده، پدال ترمز را به آرامی رها کرده و چک کنید آیا ماشین ثابت در جای خود می ماند.

۹-ترمز ها را چک کنید.

ماشین را در جاده هموار بتونی با سرعت ۲۰km/h برانید و چک کنید آیا مسافت توقف کمتر از ۵ متر است.

۱۰-صدای بوق و زنگ خطر را چک کنید.

۱۱-روشن شدن لامپها را چک کنید.

۱۲-صدا و رنگ اگزوز را چک کنید.

۱۳-عملکرد گیج ها را چک کنید.

۱۴-خلاصی فرمان و عملکرد آن را چک نمایید.

۱۵-تنظیم بودن آیینه عقب را چک نمایید و از سالم و تمیز بودن آن اطمینان حاصل کنید.

۱۶-فشار چرخ ها را چک نمایید:

 1. فشارچرخها را بوسیله فشار سنج اندازه بگیرید، این فشار میبایست قبل از کار کردن دستگاه و در حالتی که لاستیکها سرد می باشند اندازه گیری شود.
 2. ساییدگی و خرابی لاستیکها و رینگها مورد بازدید قرار گیرد.
 3. شل بودن پیچ و مهره های چرخها چک گردد.
 4. فشار مناسب چرخها در جدول زیر آورده شده است.

سرویسهای ۵۰ ساعتی لودرهای کوماتسو WA470-3

آب و رسوب را از مخزن سوخت خارج نمایید.
شیر(۱) را که در سمت راست مخزن سوخت قرار دارد باز نمایید تا آب و رسوب به همراه سوخت خارج شود.

سرویسهای ۱۰۰ ساعتی لودرهای کوماتسو WA470-3

 • هنگامی که درپوش مخزن روغن برداشته شود ممکن است روغن به سمت بیرون پاشیده شود بنابراین ابتدا موتور را خاموش نموده و منتظر بمانید تا دمای روغن کاهش بیابد آنگاه درب مخزن را به آرامی در جهت باز شدن بچرخانید تا فشار داخل مخزن قبل از باز شدن کامل درب مخزن آزاد گردد.
 • اگر سطح روغن اضافه شده به مخزن بالاتر از باشد، موتور را خاموش نموده و منتظر H حد شوید تا دمای روغن کاهش یابد، آنگاه درپوش تخلیه را باز نموده تا از حجم روغن کاسته گردد.

 

 

باکت دستگاه را پا یین بیاورید تا موازی سطح افق گردد و موتور را خاموش نمایید. ۵ دقیقه منتظر بمانید آنگاه درپوش جانبی G را چک نموده، سطح روغن می بایست پین نشان های H و L باشد.

توجه

باشد هرگز H در صورتیکه سطح روغن با لای نشانه روغن به مخزن اضافه ننمایید، این کار باعث خرابی قطعات هیدرولیک و پا شش روغن به بیرون می گردد.

 

اگر سطح روغن پایین تر از نشانه L است، روکش محافظ بالای پله را باز کرده و از طریق دریچه F به داخل مخزن روغن اضافه نمایید.

پین لولایی محور عقب را در سه نقطه روغن کاری کنید.

 

• ترمز پارک دستگاه را فعال نموده و سازه عقب و جلو را بوسیله میله قفل ایمنی به یکدیگر متصل نمایید.

• اجزای کاری را در حالت پایدار قرار دهید وآنگاه موتور را خاموش کنید و اهرمهای کنترل اجزای کاری را قفل نمایید.

 

 1. گریس را به کمک یک پمپ گریس از محلی که فلش ها نشان می دهند به داخل مجموعه پمپ نمایید.
 2. پس از گریس کاری، گریس های قدیمی را که خارج شده اند، پاک نمایید.

سرویسهای ۱۲۵ ساعتی لودرهای کوماتسو WA470-3

۱-روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض نمایید.

روغن در هنگام کارکرد موتور در بالا ترین درجه حرارت خود قراردارد لذا هیچگاه بلا فاصله پس از خاموش کردن موتور اقدام به تعویض آن ننمایی د . منتظر بمانید تا روغن سردشود آنگاه آنرا عوض نمایید.

موارد ذیل را آماده نمایید:

 • ظرفی به حجم حداقل ۳۸ لیتر برای اینکه روغن تخلیه شده را داخل آن بریزید.
 • ظرفی به حجم حداقل ۳۸ لیتر برای اینکه روغن نو را داخل موتور بریزید.
 • آچار فیلتر

۱-درپوش جانبی موتور که در قسمت راست ماشین قرار دارد را باز کنید.

۲-درب روغن ریزی را باز کنید(F)

۳-ظرف را زیر درپوش خروجی روغن(P)قرار دهید.

۴-در پوش خروجی(P)را باز نمایید تا روغن خارج شود.

۵-به روغن خروجی دقت کنید در صورتیکه داخل روغن خرده فلز یا ذرات خارجی وجود داشته باشد، موضوع را به نمایندگی کوماتسو اطلاع دهید.

۶-درپوش خروجی(P) را نصب کنید

۷-با استفاده از آچار فیلتر کارتریج ( ۱) را در جهت خلاف عقربهای ساعت بچرخانید تا باز شود.
در حالت خا ص اگر این کار بلافاصله پس از توقف موتور صورت گیرد مقدار زیادی روغن خارج خواهد شد بنابر این ۱۰ دقیقه قبل از شروع کار دستگاه منتظر بمانید.

۸-جای فیلتر را تمیز کنید و داخل کارتریج فیلتر روغن موتور بریزید آنگاه پگینگ و رزوه های کارتریج را آغشته به روغن موتور کنید (یا یک لایه نازک گریس به آنها بمالید) و کارتریج را نصب نمایید.

۹-در هنگام نصب سطح پگینگ فیلتر را نزدیک نشیمن گاه فیلتر کنید تا با آن تماس پیدا کند، آنگاه آنرا به اندازه ۳/۴ تا یک دور بچرخانید تا محکم شود.

۱۰-بعد از تعویض کارتریج فیلتر، از طریق دریچه(F)روغن موتور به داخل آن بریزید تا سطح روغن بین دو نشانه H , L قرار گیرد.

۱۱-موتور را روشن کنید و اجازه دهید به مدت کوتا هی در حالت بی باری کار کند باشد.آنگاه چک کنید سطح روغن بین دو نشانه H, F باشد.اگر ماشین به مدت ۲۵۰ ساعت کار نکرده باشد ولی دستگاه بیش از شش ماه کار کرده باشد باید روعن موتور آن عوض شو د. در ضمن اگر ماشین شش ماه کار نکرده باشد ولی بیش از ۲۵۰ ساعت کار کرده باشد باز هم باید روغن آن عوض گردد.

روغن مصرفی از استاندارد API و کلاس CD انتخاب گردد.در صورت استفاده از روغنی با کلاس CC می بایست فیلتر روغن را بعد از هر ۱۲۵ ساعت(نیمه زمان معمولی)تعویض کرد.

سرویسهای ۲۵۰ ساعتی لودرهای کوماتسو WA470-3

کشش تسمه فن و دینام را چک کنید تا در صورت نیاز تنظیم شود.

هنگامی که نیروی (۵۸.۸N(6kgf را به وسط تسمه(M) (مابین پولی فن و دینام) وارد شود می بایست انحنای تقریبی (۱۰mm(0.39inحاصل گردد.

تنظیم کردن:

 1. پیچ و مهره های ( ۱) و ( ۲) و ( ۳) را باز کنید.
 2. مهره (۴) را به سمت راست بچرخانید و دینام را به سمت بیرون بکشید تا به انحنای تقریبی (۱۰mm(0.39in که در اثر اعمال نیروی تقریبی (۵۸.۸N(6kgf بوجود میاید دست یابیم.
 3. پیچ و مهره های ( ۱) و ( ۲) و ( ۳) را محکم کنید تا دینام ( ۵) در جای خود ثابت بماند.
 4. هر یک از پولیها را از نظر خرابی ، سایش شیار و سایش تسمه چک کنید، بخصوص حتما چک شود که تسمه با کف شیار تماس نداشته باشد.
 5. در صورتیکه تسمه ازدیاد طول پیدا کرد و یا دچار بریدگی یا ترک شود و یا به هر دلیلی نتوان آنرا تنظیم
  کرد می بایست تسمه را تعویض کرد.
 6. هنگامیکه تسمه V شکل را تعویض کردید بعد از یک ساعت کارکرد دستگاه مجددا کشش تسمه را تنظیم نمایید.

شل بودن مهره های رینگ چرخ را چک نمایید و در صورت کنید نیاز آنها را محکم.

اگر مهره های رینگ ( ۱) شل باشند، سایش لاستیک افزایش یافته واحتمال تصادف افزایش خواهد یافت.

 • شل بودن مهره ها را چک نمایید و در صورت نیاز آنها را محکم کنید . برای اینکار همواره مهره را در جهت سفت شدن ، سفت نمایید.

مقدار گشتاور لازم برای محکم شدن مهره ها عبارت است از:

 • اگر پیچی از چرخی شکست همه پیچهای آن چرخ را تعویض کنید.

ترمز حالت پارک را چک نمایید:

 • ماشین را در سربالائی قراردهید و ترمز پارکینگ را فعالنماییدآنگاه چک کنید که ماشین در جای خود ثابت مانده باشد.
 • اگر مورد غیر معمولی در این خصوص برخوردید موضوع را با نمایینده کوماتسو مطرح کنید تا اقدامات مقتضی صورت گیرد.

سطح الکترولیت باتری را چک کنید

 • برا ی جلوگیری از انفجار گاز ، آتش یا جرقه به باتری نزدیک نکنید.
 • الکترولیت باتری خطرناک است. اگر با چشمان یا پوست شما تماس پیدا کرد، با آب فراوان آنرا شسته و با دکتر تماس بگیرید.
 • اگر سطح الکترولیت از حد LOWER LEVEL پایین تر باشد از آن باطری استفاده ننمایید و یا آنرا شارژ نکنید زیرا این کار ممکن است باعث انفجار باطری شود . به صورت دوره ای سطح الکترولیت را چک نمایید ودر صورت نیاز آب مقطر به آن اضافه کنید تا سطح الکترود به حد UPPER LEVEL برسد.

این بازرسی را قبل از کار با ماشین انجام دهید.

۱-درب محفظه باتری را که در سمت راست ماشین قرار دارد باز کنید . دو باطری در این ماشین وجود دارد که هرکدام در یک طرف انتهای ماشین قرارگرفته اند.

۲-درپوش ( ۱ )را باز کنید، وچک کنید آیا الکترولیت باتری تا خط UPPER LVEL است یا خیر.اگر کمتر است تا خط UPPER بیشتر از خط UPPER LEVEL آب اضافه کنید.زیرا ممکن است باعث نشت الکترولیت شده و آتش سوزی ایجاد کند.

اگر الکترولیت ریخته شد به آن اسید سولفوریک رقیق اضافه کنید.

۳-اگر به یکی از سلولهای باطری آب مقطر اضافه کردید به سایر سلولها آن هم آب مقطر اضافه کنید.

۴-مجرای هوای درپوش باتری را تمیز کرده ، ودرپوش محکم سفت کنید.

توجه:
اگر در هوای سرد میخواهید آب مقطر اضافه کنید ، صبح قبل از شروع به کار این عمل را انجام دهید تااز یخ زدن الکترولیت جلوگیری کنید.

روغنکاری

 • ترمز حالت پارک را فعال نمایید و سازه جلو و عقب ماشین را بکمک اهرم ایمنی به یکدیگر متصل کنید .
 • ادوات کاری را در حالت پایدار قراردهید وموتور را خاموش کنید و از قفل شدن کامل اهرم کنترل اجزا کار اطمینان حاصل نمایید.
 • با استفاده از یک پمپ گریس، گریس را به نقاط مشخص شده با فلش پمپ کنید.
 • پس از گریس کاری، گریس های قدیمی را پاک کنید.
 1. پین باکت ( دو نقطه)
 2. پین لینک باکت ( دو نقطه)
 3. پین جک باکت ( دو نقطه)
 4. پین جک بالا بر ( چهار نقطه)
 5. پین لولای بازوی بالا بر ( دو نقطه)
 6. پین اهرم باکت ( دو نقطه)
 7. پین جک فرمان ( دو نقطه)
 

سرویس های ۵۰۰ ساعتی لودرهای کوماتسو WA470-3

(سرویس های ۵۰،۱۰۰،۱۲۵،۲۵۰ ساعتی را همزمان انجام دهید.)

کارتریج فیلتر سوخت را تعویض کنید

 • دمای موتور پس از مدتی که ماشین کار نموده بالا است، مدتی صبر کنید تا موتور خنک گردد.
 • از نزدیک کردن آتش یا جرقه به سوخت خودداری کنید.

آچار فیلتر و یک ظرف برای ریختن سوخت آماده کنید.

 1. ظرف را زیر فیلتر سوخت قرار دهید.
 2. با استفاده از آچار فیلتر ، کارتریج فیلتر ( ۱) را پاد ساعت گرد بچرخانید تا آنرا بیرون بیاورید.
 3. فیلتر را تمیز کنید، کارتریج ن و را با سوخت تمیز پر کنید، و بر روی پکینگ آن مقداری روغن موتور بمالید، سپس درون فیلتر قرار دهید.
 4. هنگام نصب ، کارتریج را آنقدر سفت کنید تاسطح پکینگ با سطح آب بندی فیلتر تماس پیدا کنید، سپس ۱/۲ دور دیگر سفت کنید.اگر کارتریج خیلی سفت شود, پکینگ صدمه دیده و باعث نشت سوخت خواهد شد.اگر کارتریج شل باشد، سوخت از پکینگ نشت خواهد.
 5. بعد از تعویض کارتریج سیستم را هواگیری نمایید، هواگیری را مطابق دستور زیر انجام دهید.
 • روش هواگیری معمول
 1. مخزن سوخت را تا FULL پر کنید.
 2. بعد از تعویض کارتریج ( ۱)، پیچ هواگیری ( ۲) را شل کنید.
 3. دسته پمپ تغذیه ( ۳) را شل کرده، و ۵۰ الی ۶۰ بار آنرا بالا و پایین کنید تا سوخت از پیچ اتصال بدون حبابهای هوا بیرون بیاید.
 4. پیچ هواگیری ( ۲) را سفت کنید.
 5. بعد از نصب فیلتر کارتریج، سوئیچ را در حالت استارت قرار دهید،پس از چند ثانیه هوا از سیستم خارج و موتور روشن خواهد شد.هنگامیکه موتور روشن شد فیلتر رابازرسی نمایید تا از عدم روغن ریزی آن اطمینان حاصل کنید.در صورت روغن ریزی کارتریج را سفت تر نمایید. اگر همچنان روغن ریزی ادامه داشت مطابق مراحل ( ۲) و ( ۳) کارتریج را باز کنید و سطح پکینگ را چک کنید . اگر خرابی در پکینگ وجود داشته باشد و یا آشغال و گردو غبار به آن چسبیده باشد، پکینگ را با یک پیکنگ نو تعویض نمایید و مراحل ۴ تا ۹ را تکرار کنید.
 • روغنکاری شافت محرک مرکزی( یک نقطه)
 1. با استفاده از یک پ مپ گریس، گریس را به نقاط مشخص کنید شده با فلش پمپ.
 2. پس از گریس کاری، گریسهای قدیمی را پاک کنید.

توجه:

ترمز حالت پارک را فعال نمایید و سازه جلو و عقبماشین را بکمک اهرم ایمنی به یکدیگر متصل کنید تا قفل شوند.

ادوات کار را در حالت پایدار قراردهید وموتور راخاموش کنید و ازقفل شدن کامل اهرم کنترل ادوات کار اطمینان حاصل نمایید.

 • تسمه فن را از لحاظ سایش چک کنید.

تسمه V شکل را چک کنید و در صورتیکه شرایط ذیل وجود داشت آنرا تعویض و یا تنظیم کنید:

 • هنگامیکه بین بازوی پولی کشش و پیچ تنظیم لقی وجود داشته باشد.
 • هنگامیکه تسمه با کف شیار هر پولی تماس پیدا کند.
 • هنگامیکه تسمه ساییده شده باشد به قسمی که سطح آن پایینتر از قطر بیرونی پولی باشد .
 • هنگامیکه تسمه ترک خورده و یا نخ زده باشد.
 • هنگامیکه تسمه صدای نا معمولی تولید کند.

سرویسهای ۱۰۰۰ ساعتی لودرهای کوماتسو WA470-3

 • روغن و کارتریج فیلتر روغن گیربکس را عوض کنید.

ظرفی به حجم حداقل ۶۰ لیتر برای اینکه روغن تخلیه شده را داخل آن بریزید.

 

ظرفی به حجم حداقل ۶۰ لیتر برای اینکه روغن نو را داخل موتور بریزید.( ۱۵.۸۴US gal  ۱۳.۲۰UK gal)

 

 1. یک ظرف در زیر درپو ش روغن(P) قراردهید تا روغن تخلیه شده داخل آن بریزد.برای اینکه روغن بطور ناگهانی خارج نشود در پوش (P) را بصورت تدریجی باز کنید.
 2. پس از تخلیه روغن در پوش(P) را نصب کنید.
 3. یک ظرف در زیر فیلتر روغن گیربگس قراردهید تا روغن تخلیه شده داخل آن بریزد.
 4. به کمک آچار فیلتر، کارتریج ( ۱) را در جهت پاد ساعت گرد بچرخانید تا بیرون بیاید.
 5. جای فیلتر را تمیز کنید و داخل کارتریج فیلتر روغن موتور بریزید آنگاه پگینگ و رزوه های کارتریج را آغشته به روغن موتور کنید (یا یک لایه نازک گریس به آنها بمالید) و کارتریج را نصب نمایید.
 6. در هنگام نصب، سطح پگینگ فیلتر را نزدیک نشیمنگاه فیلتر کنید تا با آن تماس پیدا کند، آنگاه آنرا بوسیله آچار فیلتر به اندازه ۲/۵ دوربچرخانید تا محکم شود.
 7. پیچ ( ۲) را بازکنید تا روکش ( ۳) برداشته شود آنگاه صافی ( ۴) را که به روکش ( ۳) پیچ شده است بیرون بیاورید.
 8. به کمک گازوئیل تمیز صافی ( ۴) را بشویید تا ذرات چسبیده به آن پاک شوند. درصورتیکه صافی مذکور خراب شده باشد آنرا تعویض نمایید.
 9. صافی ( ۴) را به روکش ( ۳) نصب کنید، رینگ روکش مذکور را هم تعویض کنید.
 10. از طریق فیلتر (F) روغن را به داخل سیستم بریزید.
 11. .چک شود که روغن تا سطح مشخص شده ریخته گردد.
 12. روغن ریزی گیربکس و فیلتر چک گردد.

 • هواکش گیربکس را تمیز کنید.
ذرات خارجی وآشغالها را از اطراف هواکش جدا کنید آنگاه هواکش را جدا کنیدو داخل مایع تمیزکننده قرار دهید تا کاملا تمیز گردد.
دقت شود تا ذرات خارجی داخل گیربکس نشود.
 • روغنکاری

۱. با استفاده از یک پمپ گریس، گریس را به نقاط مشخص شده با فلش پمپ کنید.
۲. پس از گریس کاری، گریسهای قدیمی را پاک کنید.

 

 

نقاطی که میبایست روغنکاری شوند:

۱. پین لولای مرکزی( دو نقطه)
۲. شفت محرک جلو ( دو نقطه)
۳. نگهدارنده شفت محرک مرکزی (یک نقطه)
۴. شفت محرک مرکزی( دو نقطه)
۵. شفت محرک عقب( دو نقطه)
۶. مکانیزم موتوقف کننده موتور(یک نقطه)
 • اجزای سفت کردنی توربوشارژر را چک کنید.

با نمایندگی کوماتسو در این خصوص تماس بگیرید تا مو رد انجام شود.

 • خلاصی روتور توربو شارژر را چک کنید.
 • با نمایندگی کوماتسو در این خصوص تماس بگیرید تا مو رد انجام شود.
 • تعویض کارتریج ضد خوردگی:
 1. شیر( ۱) را در جهت کارتریج بچرخانید.
 2. به کمک آچار فیلتر، کارتریج ( ۲) را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید تا باز شود.
 3. به سطح پکینگ کارتریج روغن بمالید و آنرا نصب کنید.
 4. در هنگام نصب از واشری که روی سطح پکینگ کارتریج بنشیند.
 5. بعد از تعویض کارتریج شیر ( ۱) را باز کنید.
 6. بعد از تعویض کارتریج موتور را روشن کنید و آ ب بندی سطح فیلتر را چک کنید.

سرویسهای ۲۰۰۰ ساعتی لودرهای کوماتسو WA470-3

 • روغن مخزن هیدرولیک و فیلتر مربوطه را تعویض کنید.
دمای روغن و اجزاء موتور بلافاصله بعد از خاموش کردن موتور بالاست و امکان بروز سوختگیهای شدید وجود دارد . پیش از شروع به کار، صبر گنید تا دمای موتور کاهش ی ابد.بنابراین هنگام باز کردن درپوش روغن آنرا را به آرامی شل کنید تا فشار درونی بتدریج کم شود.

 

موارد زیر را فراهم کنید:

۱- ظرف به حجم حداقل ۱۹۲ لیتر برای روغن
۲- باکت را پایین بیاورید تا بصورت افقی روی زمین قرارگیرد آنگاه ترمز پارک را فعال نمایید و موتور را خاموش کنید .
۳- پیچها را بازکنید و روکش را در آورید.
۴- در پوش روغن را باز کنید.(F) 
۵- ظرف روغن را زیر درپوش روغن ( ۱) قراردهید.
۶- درپوش ( ۱) را باز کنید.
۷- شیر ( ۲) را به تدریج باز کنید تا روغن تخلیه گردد.
۸- بعد از تخلیه روغن شی ر ( ۲) را ببندید و در پوش ( ۱) را محکم کنید.۹- پیچ های( ۴) مربوط به روکش ( ۳) را که در بالای مخزن روغن وجود دارد را باز کنید تا روکش جدا شود.در طول اینکار به علت نیروی ناشی از فنر (۵) ممکن است روکش به سمت بالا پرتاب گردد بنابراین هنگام باز کردن آن روکش را به سمت پایین فشار دهید.

۱۰- فنر( ۵) و شیر فرعی ( ۶) را بازکنید تا المان( ۷) جدا شود.

۱۱- از عدم وجود مواد خارجی در مخزن روغن پیش از پاک کردن آن اطمینان حاصل کنید.

۱۲- المان نو را نصب کنید آنگاه شیر ( ۶)، فنر ( ۵) و روکش ( ۳) را نصب کنید.

۱۳- روغن موتور را از طریق ورودی (F) تا حد مشخص تعیین شده به مخزن اضافه کنید آنگاه درپوش (F) را نصب کنید.

۱۴- موتور را روشن کنید و ماشین را در حالت بی باری قرار دهید و اجزای ماشین از قبیل فرمان، باکت و بازوی اصلی را ۴ تا ۵ بار به حرکت در آورید. دقت کنید حرکات بگونه ای نباشد که جک ها تا انتهای کورس خود حرکت کنند( حداقل ۱۰۰mm  از انتهای کورس فاصله داشته باشد).

اگر موتور بلافاصله و باسرعت زیاد شروع به کارکند و یا اینکه جک ها تا انتهای کورس آن بکار گرفته شود هوای د اخل باعث خرابی جک یا از بین بردن آب بندی آن میگردد.

 ۱۵- جکهای سیستم فرمان، باکت و بازوی اصلی ۳-۴ بار را فعال نمایید بگونه ای که تا انته ا ی کورسشان حرکت کنند آنگاه موتور را خاموش کنید . پیچ هواگیری(۸) مربوط به هوای تانک هیدرولیک را بازکنید تا هوای داخل تانک روغن خارج شود آنگاه آنرا سفت کنید.

۱۶- سطح روغن داخل مخزن را چک کنید.

۱۷- سرعت موتور را افزایش دهید و دستور کار ۱۵ را تکرار کنید. این عمل را آنقدر تکرار کنید تا هوایی از پیچ هواگیری(۸) خارج نشود.

۱۸- چک کنید که از فیلتر و اتصالات آن روغن ریزی وجود نداشته باشد.

 • هواکش مخزن هیدرولیک را تعویض کنید.

دمای روغن و اجزاء موتور بلافاصله بعد از خاموش کردن موتور بالاست و امکان بروز سوختگی های شدید وجود دارد . پیش از شروع به کار، صبر کنید تا دمای موتور کاهش یابد .هنگام برداشتن درب مخزن روغن، امکان بیرون پاشیدن روغن وجود دارد، بنابراین اول درب را به آرامی باز کنید تا فشار درونی مخزن بتدریج خارج شود، سپس با دقت درب را بردارید.

 • روغن اکسل را تعویض کنید.

روغن در هنگام کارکرد موتور در بالا ترین درجه حرارت خود قراردارد، لذا هیچگاه بلا فاصله پس از خاموش کردن موتور اقدام به تعویض آن ننمایید.منتظر بمانید تا روغن سرد شود آنگاه آنرا عوض نمایید.

موارد ذیل را آماده نمایید:
• ظرفی به حجم حداقل ۱۳۰ لیتر برای اینکه روغن تخلیه شده را داخل آن بریزید.

• ظرفی به حجم حداقل ۶۵ لیتر برای اینکه روغن نو را داخل موتور بریزید.

 1. ظرف را زیر درپوش خروجی(P) دهید.
 2. درپوش های روغن جلو و عقب(F) را بازکنید آنگاه درپوش خروجی (P) را بردارید.
 3. بعد از خارج شدن روغن درپوش خروجی (P) تمییز کنید و آنرا نصب نمایید.
 4. درپوش ( ۱) را بازکنید و روغن اکسل به آن اضافه نمایید (تا نزدیکی لبه پایینی سوراخ درپوش)

توجه
در مواردی که برای کارکردن لازم است ترمزها همزمان بکارگرفتهشوند روغن اکسل میبایست در دوره های کوتاهتر تعویض بگردند

 • سایش دیسک ترمز را چک کنید.
  ازنماینده کوماتسو بخواهید تا دیسک ترمز را چک و تعمیر نماید.
 • دینام و موتور استارت را چک کنید.
  ازنماینده کوماتسو بخواهید تا مورد را بررسی نماید. در صورتیکه موتوری مکرراّ روشن شود این بازرسی میبایست هر ۱۰۰۰ ساعت انجام شود.
 • سوپاپ های موتور را فیلرگیری نمایید.
  به دلیل اینکه این مورد نیاز به وسایل اندازه گیری خاصی دارد ار نماینده کوماتسو بخواهید تا سرویس را انجام دهد.
 • دمپرهای ارتعاشی را چک کنید.
  سطح خارجی دمپرها را از نظر وجود ترک و لایه لایه شدن چک کنید و در صورت مشاهده موارد مذکور ازنماینده کوماتسو بخواهید تا قطعه را تعویض نمایید.
 • توربو شارژر را بازرسی و تمیز نمایید.
  اگر به پروانه کمپرسور ، کربن و یا روغن کثیف چسبیده باشد باعث کاهش راندمان توربوشارژر و حتی خرابی آن میگردد بنابراین ازنماینده کوماتسو بخواهیدکه آنرا تمیز کند.
 • صافی مدار PPC را تمییز کنید.
  ۱- فلنج ( ۱) را بردارید.
  ۲- قاب صافی ( ۲) را بازکنید و صافی را بیرون بیاورید و با گازوئیل بشوئید.
  ۳- صافی و قاب صافی ( ۲) را نصب کنید آنگاه فلنج ( ۱) را مونتاژ کنید.

 • فشار گاز آکومولاتور را چک کنید.
  لطفا از نماینده کوماتسو بخواهید فشار گاز آکومولاتور را اندازه بگیرد.
 • هواکش موتور را تمیز کنید.
دمای روغن و اجزاء موتور بلافاصله بعد از خاموش کردن موتور بالاست و امکان بروز سوختگیهای شدید وجود دارد . پیش از شروع به کار، صبر گنید تا دمای موتور کاهش یابد . هنگام استفاده از کمپروسور هوا مراقب باشید و همواره از عینک محافظ، ماسک هوا و سایر لباسهای ایمنی استفاده کنید.
 1. اطراف هواکش را تمییز کنید.
 2. کلمپ را شل کنید و هوا کش ( ۱) را از داخل سیلندر بیرون آورید.
 3. هواکش را با گازوئیل تمییز بشو ئید و با کمپرسور هوا آنرا خشک کنید.
 4. رینگ هواکش را تعویض نمایید و آنرا به روغن موتور آغشته کنید و در نهایت هواکش را نصب کنید .
 5. چک کنید که روغن ریزی از نشیمنگاه و لوله های آن وجود نداشته باشد.

در هنگام نیاز

 • فیلتر هوا را چک ، تمیز و یا تعویض کنید
• هیچگاه فیلتر هوا را هنگامی که موتور در حال کار تمیز یا تعویض نکنید.
• هنگام استفاده از هوای با فشار برای تمیز کردن فیلتر از عینک محافظ استفاده کنید .

چک کردن

هنگامی که چراغ هشدار ( ۱) در صفحه نمایش تعمیر و نگهداری چشمک بزند، فیلتر هوا را تمیز کنید.

تمیز یا تعویض کردن فیلتر هوا

 1. بر روی فیلتر هوا مهره های خروسکی ( ۲) را باز کنید و فیلتر بیرونی ( ۳)را درآورید.
 2. محفظه فیلتر و درب آن را تمیز کنید.
 3. فیلتر را با هوای با فشار(کمتر از ۶۹۰kpa) از داخل به سمت بیرون و سپس از بیرون به سمت داخل فیلتر و دوباره از داخل تمیز کنید.

 1. بعد از هر بار تمیز کردن یکی از برچسبها را که برروی فیلتر چسبانده شده است را جدا کنید .
 2. بعد از شش بار تمیز کردن ومتوالی و یا یک سال استفاده فیلتر بیرونی و درونی را تمیز کنید.
 3. هرگاه پس از نصب فلیتر تمیز شده پیستون قرمز نشانگر گرد  و غبار به سرعت ظاهر گشت ، فیلتر داخلی و بیرونی را بدون توجه به اینکه آیا فیلتر بیرونی شش مرتبه تمیز شده است یا نه ،تعویض کنید
 4. مهره های فیلتر داخلی را از نظر سفت بودن چک کنید.
 5. واشر آب بندی ( ۵) یا پیچ خروسک ( ۴) را در صورت نیاز تعویض کنید.
 6. اگرهنگام چک کردن با لامپ برروی فیلتر سوراخهای ریز یا قسمتهای نازک شده مشاهده کردید فیلتر را تعویض کنید .
 7. فیلتر تمیز شده را نصب کنید.

تعویض فیلتر داخلی

۱. فیلتر بیرونی را خارج کرده و سپس فیلتر داخلی را خارج کنید.
۲. رابط هوا را با پارچه یا نوار بپوشانید.
۳. محفظه فیلتر هوا را تمیز کنید.
۴. فیلتر داخلی نو را نصب کنید . هیچگاه فیلتر داخلی را تمیز و دوباره نصب نکنید.

از تمیز کردن و استفاده مجدد از فیلتر درونی خودداری نمائید

 • سیستم خنک کن را بشویید
 1. شستن سیستم ،تعویض ضدیخ و کارتریج ضد خوردگی را با توجه به جدول زیر انجام دهید
 2. هنگامی که می خواهید نسبت ضدیخ افزودنی را انتخاب کنید ، پایین ترین دما ثبت شده را در نظر بگیرید و نسبت اختلاط را از جدول زیر بیابید بهتر دما را ۱۰ درجه سانتیگراد پایین تر حدس زد.

 

جدول اختلاط آب و ضدیخ

• از آب شهربرای آب رادیاتور استفاده کنید. اگر می خواهید از آب چاه ، آب رودخانه یا چنین منابعی استفاده کنید با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.
• بهتر است از گیج دانسیته ضد یخ برای کنترل نسبت اختلاط استفاده کرد.

 

 1. اگر کارتریج ضد خوردگی نصب شده است شی ر ( ۱) را ببندید.
 2. درپوش رادیاتور ( ۲) را فشار داده و بچرخانید تا باز شود.
 3. روکش زیرین را برداشته و ظرفی را زیر شیر تخلی ه ( ۳) و درپوش تخلیه ( ۴) قرار دهید . شیر تخلیه را در زیر رادیاتور باز کنید تا آب تخلیه شود هنگام خالی کردن آب درپوش تخلیه (۴) بر بلوکه سیلندر را در آورید.
 4. بعد از خالی کردن آب شیر تخلیه و درپوش تخلیه را ببندید.
 5. شیر تخلیه و درپوش تخلیه را باز کنید و اجازه دهید تا موتور ۱۰ دقیقه در جا کم گاز کار کند.
 6. هنگام این کار سرعت پر کردن و تخلیه آب باید بگونه ای باشد که رادیاتور همیشه پر باشد.
 7. بعد از شستن سیستم اجاز دهید تا تمام آب سیستم خارج شود، سپس درپوش و شیر تخلیه را ببندید.
 8. در صورتی که می خواهید سیستم را با ماده تمیز کننده (Flashing Agent) بشویید به کتابچه راهبری و نگهدار ی مراجعه کنید.
 9. برای تعویض کارتریج ضد خوردگی به بخش تعمیرات ۱۰۰۰ ساعتی رجوع کنید.
 10. آنقدر آب اضافه کنید تا آب از لوله پر کردن سرریز شود.
 11. برای خارج کردن هوای داخل سیستم در حالی که درپوش رادیاتور باز است ، موتور باید ۵ دقیقه درجا کم گاز و سپس ۵ دقیقه در جا پر گاز کار کند.
 12. آ ب مخزن ذخیره ( ۵) را خالی نموده ،داخل آنرا تمیز کنید سپس آنرا پر کنید.
 13. موتور را خاموش کنید و پس از ۳ دقیقه تا دریچه پر کردن رادیاتور آب اضافه کنید، سپس درپوش ( ۲) را ببندید.
 • سطح روغن را در گیربکس چک کنید.
 1. موتور را حداقل به مدت ۵ دقیقه روشن نگاه دارید.
 2. درپوش(F) را بازکنید و گیج روغن را بیرون بکشید و با پارچه آنرا تمییز کنید.
 3. گیج را کاملاّ داخل لوله روغن کرده و آنرا بیرون بیاورید.
 4. سطح روغن روی گیج میبایست بین L , H باشد، اگر پایینتر از L باشد به آن روغن اضافه کنید و درصورتیکه بالاتر از H باشد روغن آنرا از طریق درپوش (P) تخلیه کنید.
 • سطح روغن محور را چک کنید.
ترمز پارک دستگاه را فعال نموده و سازه عقب و جلو را بوسیله میله قفل ایمنی به یکدیگر متصل نمایید.
روغن در هنگام کارکرد موتور در بالا ترین درجه حرارت خود قراردارد لذا هیچگاه بلا فاصله پس از خاموش کردن موتور اقدام به تعویض آن ننمایید. منتظر بمانید تا روغن سردشود.

مراحل زیر را انجام دهید: ( بازرسی میبایست در شرایطی که ماشین در یک سطح افقی بدون شیب انجام گیرد)

 1. موتور را خاموش کنید و در پوش ( ۱) را بردارید.
 2. چک کنید که سطح روغن به لبه پایینی سوراخ درپوش ( ۱) رسیده باشد در غیر اینصورت از طریق درپوش(F) روغن به آن اضافه نمایید.

 • هواکش اکسل را تمیز کنید.

ترمز پارک دستگاه را فعال نموده و سازه عقب و جلو را بوسیله میله قفل ایمنی به یکدیگر متصل نمایید.

اطراف هواکش را کاملاّ تمییز کنید و هواکش های عقب و جلو را تمیز کنید.

 

 • پره های رادیاتور را تمیز کنید.

در صورت کثیف بودن یا چسبیدن آشغال به پره ها مراحل زیر را انجام دهید.

 

 1. پیچ ( ۱) را بازکنید تا شبکه پشت رادیاتور را باز کنید و
 2. به کمک هوای فشرده رادیاتور را تمیز کنید.
 3. لوله های لاستیکی مربوطه، بررسی گردند تا در صورت وجود ترک یا هر عیب دیگر تعویض شوند.

 • پیچهای لبه برنده را عوض کنید.

از آنجائی که به حرکت درآمدن اجزای کاری دستگاه در هنگام تعویض آنها بسیار خطرناک می باشد از قفل بودن آنها در هنگام تعویض اطمینان حاصل نمایید.

لبه های برنده قبل از اینکه سایش به لبه باکت برسد را تعویض کنید.

۱. باکت را تا ارتفاع مناسب بالا برید و زیر آن تکیه گاه قرار دهید تا در صورت بروز هر حادثه ای صدمه ای به کسی نرسد آنگاه باکت را در موقعیت موازی افق قرار دهید.
۲. پیچ و مهره ( ۱) رابازکنید آنگاه لبه برنده ( ۲)ر ا باز کنید.

۳. سطح لبه برنده ( ۲) را تمیز کنید.

۴. لبه برنده ( ۲) را بازکنید اگر این لبه مربوط به سمت راست باکت باشد آنرا در سمت چپ مونتاژ کنید و بالعکس . اگر هر دو نمایید طرف سائیده شده بودند از لبه برنده نو استفاده .

۵. پیچ و مهره ( ۱) رامحکم کنید.

۶. پس از چند ساعت کارکرد ماشین بند ۵ را تکرار کنید.

 • ناخن باکت را تعویض کنید.

از آنجائی که به حرکت درآمدن اجزای کاری دستگاه در هنگام تعویض آنها بسیار خطرناک می باشد از قفل بودن آنها در هنگام تعویض اطمینان حاصل نمایید.

مطابق روش زیر اقدام کنید.
۱. باکت را تا ارتفاع مناسب بالا برید و زیر آن تکیه گاه قرار دهید تا در صورت بروز هر حادثه ای صدمه ای به کسی نرسد آنگاه باکت را در موقعیت موازی افق قرار دهید.
۲. پیچ و مهره ( ۱)و ( ۲) رابازکنید آنگاه ناخن باکت ( ۳)ر ا باز کنید.
۳. سطح ناخن باکت ( ۳) را تمیز کنید.
۴. ناخن جدید را نصب کنید و در صورت نیاز از شیم مناسب استفاده نمایید تا لقی بین ناخن و باکت وجود نداشته باشد. از شیمهای با ضخامت ۰۵/mm

استفاده نمایید.

۵. برای جلو گیری از وجود فاصله بین ناخن و باکت پیچ و مهره (۱)و (۲ ) را بطور موقت ببندید و به کمک پتک به بالای ناخن ضربه بزنید و آنگاه مجدداّ مطابق دستورالعمل کوماتسو ترک لازم به پیچها اعمال کنید.
۶. پس از چند ساعت کارکرد ماشین بند ۵ را تکرار کنید.

 • تخلیه آب از جدا کننده آب

هنگامیکه شناور ( ۲) روی یا بالای خط قرمز ( ۱) باشد مطابق روش زیر آب را تخلیه کنید.

۱. درپوش تخلیه ( ۳) و در پوش هوای ( ۴) (اگر وجود داشت ) باز کنید و آب آکومولاتور را تخلیه کنید تا شناور به انتها برسد.

۲. درپوشهای ( ۴) و ( ۳) را سفت کنید.

۳. اگر در هنگام تخلیه آب، هوا داخل خط سوخت شد از تخلیه شدن هوا اطمینان حاصل کنید.

 

 

مطالب مرتبط

3 نظر در “راهنمای سریع نگهداری و سرویس لودرهای کوماتسو WA470-3

 1. alirezs گفت:

  بسیار عالی لطف کنید توضیحات بیش تر بشه

 2. alirezsggg5942 گفت:

  بسیار عالی لطف کنید توضیحات بیش تر بشه

  1. علی یادگاری گفت:

   خواهش میکنم دوست عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *