شماره های تماس : ۰۲۱۵۵۴۳۸۷۱۴ و ۰۲۱۵۵۴۳۸۷۱۶
شماره فکس : ۰۲۱۸۹۷۸۰۷۳۷
آدرس : خیابان قزوین خیابان مخصوص پلاک ۲۸
ایمیل : sales@wikiparts.ir

×