اخبار

راهنمای سریع بلدوزر کوماتسو D155A-2

کارهایی که قبل از شروع به کار با بلدوزر کوماتسو D155A-2 باید انجام دهید.

۱- بازدید ظاهری

دور و اطراف دستگاه و زیر آنرا را برای یافتن پیچ و مهره های شُل، نشت روغن، گازوئیل یا آب و نیز شرایط ادوات کار و سیستم هیدرولیک بازدید کنید. سیم کشی را از لحاظ شُل نبودن اتصالها بازدید و از عدم تجمع مواد قابل اشتعال در نقاط داغ مطمئن شوید.

– جک های هیدرولیکی و اتصالات شیلنگ های فشار قوی را برای یافتن نشت روغن بازدید کنید.

– پوسته کلاچ فرمان را برای یافتن نشت روغن بازدید کنید.

– پوسته فاینال درایو را برای یافتن نشت روغن بازدید کنید.

– از محکم بودن ترمینال باتری مطمئن شوید.

– از محکم بودن نصب فیلتر هوا مطمئن شوید.

– رادیاتور را برای یافتن نشتی آب بازدید کنید.

– اطراف موتور را برای یافتن نشت آب و روغن بازدید کنید.

۲- مقدار آب خنک کننده ((بازدید کنید))

هنگام داغ بودن آب رادیاتور، درب رادیاتور ( ۱) را باز نکنید. احتمال بیرون زدن آب داغ وجود دارد.در این هنگام، درب رادیاتور ( ۱) را به آهستگی و به تدریج باز کنید تا فشار درونی رادیاتور از بین برود.سپس درب رادیاتور را بردارید.

۱- درب رادیاتور (۱) را برداشته و ببینید آیا ارتفاع آب بالاتر از ته صافی هست یا نه. در صورت نیاز آب اضافه کنید.

۲-  برای ریختن آب، اول موتور را خاموش کرده وسپس آنقدر آب درون رادیاتور اضافه کنید که سر ریز شود. سپس موتور را روشن نموده و پس از ۵ دقیقه ، دوباره مقدار آب را کنترل کرده و در صورت نیاز آب اضافه کنید.

 • در صورتیکه مقدار آب مورد نیاز برای پر کردن رادیاتور بیش از حد معمول است، احتمالا آب از جائی نشت میکند. محل نشت آب را یافته و آنرا تعمیر کنید.

 • برای بازدید مقدار آب رادیاتور، فقط به نشانگر مقدار آب بر روی مانیتور تکیه نکنید.

۳- غبار نما (بازدید کنید)

در صورت مسدود شدن فیلتر هوا ، پیستون قرمز غبار نما (۱) به حد سرویس رسیده و قفل میشود.

در این حالت، با مراجعه به بخش ؛ در هنگام نیاز؛ فیلتر هوا را تمیز کنید. پس از تمیز کردن فیلتر، دکمه غبار نما را فشار داده و آنرا به حالت اولیه بر گردانید.

۴- مقدار روغن موتور کوماتسو ((بازدید کنید))

۱. برای بازدید مقدار روغن، از میله اندازه گیر (G) استفاده کنید.

۲. ارتفاع روغن باید بین علامتهای L,H باشد. در صورت نیاز و از طریق مجرای روغن ریزی(F) روغن بریزید.

این بازدید را در هنگامی که موتور خاموش است، انجام دهید.

در صورت زاویه دار بودن دستگاه، آنرا به حالت افقی قرار دهید

هنگام اضافه کردن روغن، میله اندازه گیر را بردارید تا هوای درون محفظه میل لنگ خارج شود.

۵- مقدار گازوئیل ((بازدید کنید))

۱. پس از برداشتن درب مخزن،میله اندازه گیر (G) را بیرون آورده و ارتفاع سوخت را کنترل کنید.

۲. عمل پر کردن مخزن گازوئیل را همیشه پس از اتمام کار انجام دهید.

هنگام کار بر روی نقاط شیب دار، مطمئن شوید که سوخت به مقدار کافی درون مخزن وجود داشته و مسیر سوخت رسانی، هوا نمی گیرد.

شیر ۲ را باز کرده و آب و رسوبات موجود در کف مخزن را همراه باسوخت تخلیه کنید.

♦ در صورت مسدود شدن مجرای هوای (۱) درب مخزن گازوئیل، جریان سوخت به موتور متوقف میشود. هر چند وقت یکبار، این مجرا را تمیز و باز کنید.

۶- پوسته انتقال نیرو ((بازدید کنید))

الف- با استفاده از میله اندازه گیر (G) مقدار روغن را اندازه بگیرید. در صورتیکه ارتفاع روغن کمتر از علامت (L) است، از طریق مجرای F روغن اضافه کنید.

ب- ارتفاع روغن باید بین علامتهای L , H باشد.در صورتی که ارتفاع روغن بالاتر از علامت H است، پیچ تخلیه ۱ را شُل کرده است، و روغن اضافی را تخلیه کنید.

در صورت زاویه دار بودن دستگاه، آنرا به حالت افقی آورده و سپس عمل بازدید را انجام دهید.

۷- مقدار روغن هیدرولیک ((بازدید کنید))

هنگام داغ بودن روغن، درب مخزن را باز نکنید. احتمال بیرون زدن روغن وجود دارد. قبل از برداشتن درب، رامی آنرا باز کنید تا فشار درونی تخلیه شود.

 

۱. تیغه را به حالت افقی و ریپر را به حالت عمودی بر روی زمین بگذارید. در این حالت ،نوک ریپر باید در تماس با زمین باشد. موتور را خاموش کرده، ۵ دقیقه صبر نموده و سپس روغن را بازدید کنید.

۲. در صورتیکه ارتفاع روغن بین بالا و پایین دایره قرمز درجه چشمی (G) نبود، از طریق دهانه (F) روغن بریزید.

۸- صفحه نشانگرها ((بازدید کنید))

 

۱. سوئیچ استارت را در حالت ON قرار دهید.

۲. کنترل کنید که همه لامپهای اخباری ،درجه ها و چراغ اخطار بمدت ۳ ثانیه روشن شده و بوق اخطار بمدت حدود ۱ ثانیه به صدا در آید.

 

 

۹ الف- (بازدید عملکرد ترمز))

دستگاه را به حرکت درآورده ترمز کنید و مطمئن شوید که دستگاه متوقف میشود.

۹ ب- ((بازدید مقدار حرکت پدال))

در صورتی که مقدار حرکت پدال بیش از مقدار مشخص شده بود و یا اثر ترمز پارک کم است، لطفاً جهت تنظیم ترمز با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۱۰- صدا بوق و بوق اخطار دنده عقب ((بازدید کنید))

۱۱- کار کردن چراغهای چشمک زن و سالم بودن آنها ((بازدید کنید))

۱۲- صدا و رنگ دود اگزوز موتور ((بازدید کنید))

سرویسهای ۱۲۵ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

 

روغن و فیلتر روغن موتور (تعویض کنید))

۱. در پوش ۱ واقع در زیر بدنه دستگاه را باز کنید.

۲. پیچ تخلیه ۲ را باز کرده شیر تخلیه P را شُل کنید.

۳. پس از تخلیه کامل روغن، شیر تخلیه P و پیچ تخلیه ۲ را ببندید.

روغن تخلیه شده را بررسی نموده و در صورت یافتن بیش از حد ذرات فلز و مواد خارجی، لطفاً با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

 

بوسیله آچار فیلتر، فیلتر ۱ را با پیچاندن آن در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت، باز کنید.
(در صورت باز کردن فیلتر بلافاصله پس از خاموش کردن موتور، روغن بیرون خواهد زد. حداقل ۱۰ دقیقه پس از خاموش شدن موتور اقدام به تعویض فیلتر کنید.)

قبل از نصب فیلتر نو، آنرا از روغن موتور پر کنید.

پس از تعویض فیلتر، از طریق دهانه (F) روغن ریخته، موتور را برای مدت کوتاه بکار انداخته و مقدار روغن را اندازه گیری کنید.. ارتفاع روغن باید بین علالامتهای H,L روی میله اندازه گیر G باشد.

ظرفیت روغن موتور کوماتسو : ۳۷ لیتر

سرویسهای ۲۵۰ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

۱- تسمه آلتر ناتور (دینام) (کشش آنرا بازدید)

 • سرویسهای هر ۱۱۲۵ ساعت باید همزمان انجام شوند.

– نقطه ای روی تسمه که دارای فاصله های یکسانی از پولی میل لنگ و ۹۸ نیوتن یا ۱۰ / پولی آلترناتور است را با ا نگشت شست فشار دهید ( ۱
کیلوگرم نیرو). اگر مقدار بازی تسمه باید بین ۱۳ تا ۱۶ میلی متر باشد، مقدار کشش مناسب است .

تنظیم:

-دو عدد پیچ درپوش ۶ را باز کرده، درپوش را بردارید..
– پیچ و مهره های ۱۱و ۲ و ۵ را شُُل نموده و کشش تسمه را بوسیله پیچ ۴ تنظیم کنید.
– پس از تنظیم، پیچ و مهره های ۱۱و ۲ و ۵ را بمنظور ثابت نگهداشتن آلترناتور، سفت کنید.

• هر یک از پولی ها را از نظر سالم بودن و استهلاک شیارهای شکل و نیز تسمه ها را بازدید کنید. خصوصاً کنترل شود V شکل پولی تماس نداشته باشد. V که تسمه با کف شیار

• در صورت عدم امکان تنظیم تسمه و یا گشاد شدن آن و یا وجود تَرَک یا بریدگی بر روی یک تسمه، هر دو تسمه را تعویض کنید.
• زمان تنظیم تسمه، از یک تکه چوب ما بین میله فلزی و آلترناتور استفاده کنید.
• پس از تعویض تسمه، موتور را به مدت یکساعت بکار انداخته و دوباره کشش تسمه را اندازه گیری کنید.

۲- مقدار روغن فاینال درایو( بازدید کنید)

در صورتیکه ارتفاع روغن تا زیر  درپوش مجرای درپوش نبود، (G) را باز کنید، از طریق همین مجرا روغن اضافه کنید.
(در این سرویس، دستگاه باید در روی سطح افقی قرار داشته باشد.)

۳- آب باتری ((مقدار آنرا بازدید و اضافه کنید))

درب باتری (۱) را باز کرده و ارتفاع آب (الکترولیت) باتری را کنترل ۱۰ میلی مت ری بالای – کنید .در صورتیکه ارتفاع آب باتری کمتر از ۱۲ صفحه های باتری بود، آب مقطر اضافه کنید.
هنگام بازدید آب باتری، سوراخهای درب باتری را هم تمیز و باز کنید.

برای جلوگیری از انفجار، از نزدیک کردن آتش به باطری خودداری کنید.
آب باطری بسیار خطرناک می باشد. اگر به درون چشم یا روی پوست شما پاشید آنرا با مقدار زیادی آب شستشو دهید و بلافاصله به دکتر مراجعه نمایید.

۴- فیلتر فرمان و گیربکس((تعویض کنید))

• پس از باز کردن پیچ (۱) و برداشتن درپوش (۲) میتوان فیلتر و شیر را همراه با درپوش خارج نمود.

• مهره خروسکی (۴) نگهدارنده شیر را باز کرده و فیلتر(۳) را بردارید.درون پوسته و قطعات خارج شده را تمیز نموده و فیلتر نو را نصب کنید.

گریس کاری

نقاطی را که با فلش اشاره شده، گریسکاری کنید.

توجه:
فواصل گریسکاری با توجه به شرایط محیط، محل کار دستگاه و کیفیت گریس متغثیر است. فاصله زمانی عنوان شده در این جزوه، حداکثر فاصله استاندارد است که نباید افزایش یابد. در صورت سخت بودن شرایط محیط و کار و نیز پایین بودن کیفیت گریس، فاصله زمانی بین گریسکاری را کاهش دهید.

 

۵- عملکرد ترمزها ( کنترل نمایید)

هشدار

در صورتیکه ماشین در هنگام انجام این بازدید حرکت کرد، لطفاً فوراً با نمایندگی کوماتسو تماس گرفته شود.

توجه:

از دنده یک در این بازدید استفاده ننمایید زیرا خسارت جدی به ماشین وارد خواهد کرد.

۱. موتور را روشن نموده دکمه قفل ایمنی (۱) را آزاد نمایید. سپس تیغه و ریپر بلند کنید.
۲. اهرمهای قفل (۳) و (۴) را به حالت آزاد درآورده و پدال ترمز (۵) را فشار دهید. در این هنگام دنده را در حالت ۲ رو به جلو قراردهید و دسته گاز را کشیده تا دور موتور به حداکثر خود برسد.
۳. در حالت کنترل کنید که ماسین حرکت نکند. در صورت حرکت کردن با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

سرویسهای ۵۰۰ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

۱- فیلتر گازوئیل (تعویض کنید)

سرویسهای هر ۱۲۵ و ۲۵۰۰ ساعت باید همزمان انجام شوند.

۱. ظرفی را برای جمع آوری گازوئیل در زیر فیلتر قرار دهید.
۲. شیر گازوئیل (۴) را ببندید.
۳. بوسیله آچار فیلتر، فیلتر گازوئیل (۱) را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت چرخانده و باز کنید.
۴. نگهدارنده فیلتر را تمیز نموده، فیلتر گازوئیل نو را پر از گازوئیل نموده، واشر آب بندی فیلتر را روغن زده و آنرا بر روی نگهدارنده نصب کنید.
۵. پس از نصب فیلتر (۱) ، پیچ پمپ تغذیه (۳) را شُل نموده و ۶۰ -۵۰ بار آنرا پمپ کنید تا هوای مسیر سوخت رسانی تخلیه شود.
۶. پس از هواگیری، پیچ پمپ تغذیه (۳) را به داخل برده و سِفت کنید.
۷. موتور را روشن کرده و از عدم نشت گازوئیل از سطوح آب بندی فیلتر گازوئیل مطمئن شوید.

۲- هواکش فاینال درایو ((تمیز کنید))

۱. درپوش (۱) رابردارید.
۲. هواکش (۲) را باز نموده و آنرا با نفت یا گازوئیل بشوئید.
۳. سپس هواکش (۲) و پس از آن درپوش (۲) را مجدداً نصب کنید.

۳- تسمه پروانه ((بازدید کنید))

۱. یک تسمه سفت کن اتوماتیک وظیفه تنظیم کشش تسمه را صرفنظر از گشادشدن آن بر عهده دارد. بنابراین تا تسمه پاره نشود، نیازی به تنظیم کشش آن نیست. تسمه را بازدید نموده و در صورت وجود اشکال آنرا تعویض کنید.

۲. هریک از پولی ها را از نظر آسیب دیدگی و شیارهای V شکل و نیز تسمه ها را بازدید کنید. بویژه مطمئن شوید که تسمه ها بدلیل استهلاک با کف شیار پولی در تماس نباشند .

سرویسهای ۱۰۰۰ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

۱- پوسته انتقال نیرو و صافی (روغن را تعویض و صافی را تمیز کنید)

سرویسهای هر ۱۲۵ و ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰۰ ساعت باید همزمان انجام شوند.

۱. ظرفی را برای جمع آوری روغن در زیر درپوش های ۱ و ۲ قرار دهید.

۲. درپوش تخلیه (۱) کلاچ فرمان و درپوش تخلیه (۲) پوسته تورک کنورتور را باز کرده، روغن را بطور کامل تخلیه نموده و درپوشها را دوباره ببندید.

۳. زیر پائی راننده را برداشته، پیچهای ۳ و درپوش ۴ را باز نموده و صافی پوسته کلاچ فرمان ۵ و مگنت ۶ را خارج کنید.

۴. آلودگیهای روی صافی ۵ را بر طرف نموده آنرا در نفت یا گازوئیل شسته و مجدداً نصب کنید. در صورت آسیب دیده بودن صافی، از صافی نو استفاده کنید.

۵. پیچهای ۷ را باز نموده، صافی پوسته تورک کنورتر ۹ را همراه با درپوش ۸ بردارید.

۶. آلودگیهای روی صافی ۹ را پاک نموده و صافی ، داخل پوسته و قطعات کوماتسو خارج شده دیگر را با نفت یا گازوئیل شسته ومجدداً آنها را نصب کنید.

۷. از طریق دهانه F و به مقدار کافی روغن بریزید.

۸. پس از آن کنترل کنید که مقدار روغن کافی باشد.

۹. فیلتر و پوسته گیربکس را برای اطمینان از عدم نشت روغن بازدید کنید.

۲- پوسته فاینال درایو ((روغن را تعویض کنید))

۱. پیچ تخلیه P در هر دو طرف را باز کرده، روغن را بطور کامل تخلیه نموده و دوباره پیچ تخلیه را ببندید.

۲. ازطریق درپوش روغن ریزی G و به مقدار لازم روغن بریزید.

۳. کنترل کنید که مقدار روغن کافی باشد.

۳- فیلتر آب ((تعویض کنید))

شیرهای (۱) روی فیلتر آب را ببندید.

با استفاده از آچار فیلتر موجود، فیلتر آب (۲) را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت پیچانده و آنرا باز کنید.

واشر آب بندی فیلتر جدید را روغن زده و آنرا نصب کنید.

برای بستن فیلتر، اول فیلتر را آنقدر بادست ببندید که واشر فیلتر با نشیمن روی نگهدارنده تماس یابد.

سپس ۲/۳ دور دیگر آنرا سفت کنید. حال موتور را روشن کرده و از عدم نشت آب از سطوح آب بندی فیلتر مطمئن شوید.

پس از محکم کردن فیلتر، شیرهای (۱) را باز کنید.

سپس موتور را روشن کرده و از عدم نشت آب از سطوح آب بندی فیلتر اطمینان حاصل کنید.

۴- روغن و فیلتر روغن هیدرولیک ( تعویض کنید)

۱. درپوش تخلیه ۱، واقع در زیر مخزن هیدرولیک را باز کرده و با استفاده از شیر تخلیه ۲ ،روغن هیدرولیک را تخلیه کنید.

۲.. پس از تخلیه کامل روغن، درپوش ۱ و شیر تخلیه ۲ را ببندید.

۳. پیچ های ۳ را باز کرده و فیلتر ۵ و شیر مربوطه را همراه با درپوش بردارید.

۴. قطعه های خارج شده و داخل پوسته را شسته و فیلتر جدید را نصب کنید.

۵. پس از تعویض روغن، از طریق دهانه F و به مقدار لازم روغن بریزید.

۵- روغن زیر بندی بلدوزر کوماتسو D155A-2 ((بازدید کنید))

دستگاه بلدوزر کوماتسو را بر روی سطح افقی متوقف کرده و از عدم وجود نشت روغن از غلطکهای پایین و بالا و آیدلرها مطمئن شوید.

الف- پیچ آب بندی ۱ را به آرامی شُل کنید. در صورت بیرون ریختن روغن، مقدار آن کافیست. بلافاصله پیچ را ببندید.

ب- در صورت بیرون نریختن روغن، حتی پس از باز کردن کامل پیچ آب بندی، مقدار روغن کم است. با نمایندگی کوماتسو تماس گرفته و از آنها بخواهید کارهای لازم را انجام دهند.

۶- توربوشارژر((قطعات محکم کننده را بازدید کنید))
برای بازدید قطعات محکم کننده با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۷- مقدار لقی روتور توربو شارژر ((بازدید کنید))
برای بازدید مقدار لقی روتور توربو شارژر ،با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

گریسکاری سرویسهای ۱۰۰۰ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

توجه:
فواصل گریسکاری با توجه به شرایط محیط، محل کار دستگاه کوماتسو و کیفیت گریس متغیر است. فاصله زمانی عنوان شده در این جزوه، حداکثر فاصله استاندارد است که نباید افزایش یابد. در صورت سخت بودن شرایط محیط و کار و نیز پایین بودن کیفیت گریس، فاصله زمانی بین گریسکاری را کاهش دهید.

سرویسهای ۲۰۰۰ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

۱- فیلتر بخار کش موتور (تمیز کنید)

سرویسهای هر ۱۲۵ و ۲۵۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ساعت باید همزمان انجام شوند.

قبل از برداشتن بخار کش، کثیفی های دورو بر آنرا بر طرف کنید.

بخار کش ۱ را بردارید. بخار کش را در نفت یا گازوئیل شسته و بوسیله هوای فشرده خشک نموده و دوباره نصب کنید. اورینگ بخار کش را تعویض کرده و قبل از نصب آنرا روغنی کنید.

۲- استارت و آلتر ناتور ((دینام)) ((بازدید کنید))

– احتمال دارد که ذغالها خورده شده و یا گریس بوشها یا بلبرینگها تمام شده باشد.

بنابراین لطفاً برای انجام بازدید با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۳- روتور توربوشارژر ((لقی آنرا بازدید کنید))

-لطفاً در صورت نیاز جهت بازدید لقی با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۴- توربوشارژر ((بازدید و تمیز کنید))

-لطفاً در صورت نیاز جهت بازدید و تمیز کردن با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۵- فیلر سوپاپها ((بازدید و تنظیم کنید))

-لطفاً در صورت نیاز جهت بازدید و تنظیم با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

گریسکاری سرویسهای ۲۰۰۰ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

توجه:
فواصل گریسکاری با توجه به شرایط محیط، محل کار دستگاه و کیفیت گریس متغیر است. فاصله زمانی عنوان شده در این جزوه، حداکثر فاصله استاندارد است که نباید افزایش یابد. در صورت سخت بودن شرایط محیط و کار و نیز پایین بودن کیفیت گریس، فاصله زمانی بین گریسکاری را کاهش دهید.

۱- شفت میل تعادل ( ۱ نقطه)

۲- شفت پدال ترمز ( ۶ نقطه)

سرویسهای ۴۰۰۰ ساعتی بلدوزر کوماتسو D155A-2

سرویسهای هر ۱۲۵, ۲۵۰, ۵۰۰, ۱۰۰۰ و ساعت باید همزمان انجام شوند.

۱- واتر پمپ ((نشت آب و روغن و مسدود بودن مجرای آنرا کنترل کنید))

– در صورت یافتن هرگونه اشکال، لطفاًجهت بازدید و یا تعویض با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۲- پولی های کشش تسمه و پروانه ((بازدید کنید))

-برای بازدید و نشت احتمالی گریس، لطفاً با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۳- لرزه گیر ((بازدید کنید))

-درصورت تَرَک دار بودن و یا پوسته شدن لرزه گیر و برای بازدید، لطفاً با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

مواردی که در صورت نیاز باید چک کرد

۱- فیلتر هوا ((بازدید، تمیز و تعویض کنید))

در صورت چشمک زدن چراغ نشانگر گرفتگی فیلتر هوا ( ۱) ،کارهای زیر را انجام دهید

در صورتیکه یکسال از نصب فیلتر هوا گذشته ویا چراغ گرفتگی فیلتر هوا بلافاصله پس از تمیز کردن فیلتر، شروع به چشمک زدن نمود، هر دو فیلتر درونی و بیرونی و اورینگ را تعویض کنید.

توجه
قبل از چشمک زدن چراغ مربوط به گرفتگی فیلتر، اقدام به تمیز کردن فیلتر نکنید، در غیر اینصورت هواکش کارآیی خود را از دست داده و ذرات بیرونی به آن خواهند چسبید.

تمیز کردن یا تعویض فیلتر بیرونی

۱. درپوش موتور واقع در قسمت جلو را برداشته، ۶ قلاب ( ۱) را باز کرده و درپوش ( ۲) را بردارید.

۲. با بالا و پایین و چپ و راست بردن و پیچاندن فیلتر، آنرا از بدنه هواکش جدا کنید.

توجه
برای جلوگیری از ورود خاک به درون موتور، فیلتر درونی را برنداشته و از پیچ گوشتی و یا ابزار مشابه برای بیرون آوردن فیلتر خود داری کنید.

۱. آلودگی های چسبیده به درپوش هواکش و داخل بدنه هواکش را برطرف کنید.

۲. با استفاده از هوای فشرده (با فشار کمتر از ۷ کیلو گرم بر سانتیمتر مربع)، ابتدا فیلتر را از داخل، سپس از خارج و مجددا از داخل تمیز کنید.

۳. کنترل کنید که فیلتر درونی سر جای خود محکم باشد.

۴. در صورت چشمک زدن چراغ فیلتر، بلافاصله پس از نصب فیلتر بیرونی، هر دو فیلتر را تعویض کنید.

۵. در صورت وجود منافذ ریز یا سطوح نازک در هنگام استفاده از لامپ روشن در داخل فیلتر، فیلتر را تعویض کنید.

توجه
هنگام تمیز کردن فیلتر، به آن ضربه نزده و از فیلتر های معیوب استفاده نکنید.

تعویض فیلتر درونی

۱. نخست فیلتر بیرونی و سپس فیلتر درونی را باز کنید.

۲. برای پیشگیری از ورود گردوخاک به درون موتور ، دهانه ورودی هوا به موتور را بوسیله تکه ای کهنه تمیز یا نوار مسدود نمایید.

۳. داخل محفظه فیلتر را تمیز نموده و مسدود کننده مرحله قبل را بردارید.

۴. فیلتر جدید را بر روی دهانه نصب نموده و با مهره آنرا محکم کنید.

۵. فیلتر بیرونی و درپوش را نصب کنید.

۲- کشش زنجیر ((بازدید کنید))

– بازدید
بدون استفاده از ترمز، دستگاه کوماتسو را بر روی زمین مسطح متوقف نموده و همانگونه که در تصویر نشانداده میشود، میله ای را برروی زنجیر روی غلطک بالا و آیدلر قرار دهید.

در صورتیکه مقدار A (فاصله بین زیر میله و نوک دندانه کفشک) حدود ۲۰-۳۰ میلیمتر بود،  کشش زنجیر مطابق استاندارد است.

 

 

 

 

 

– تنظیم

برای افزایش کشش زنجیر بلدوزر کوماتسو ، به گریس خور (۱) گریس بزنید. و برای کاهش کشش زنجیر ، درپوش ( ۲) را به آرامی ” فقط یک دور ““ باز کرده و بگذارید گریس خارج شود.

برای افزایش کشش زنجیر میتوان آنقدر به گریس زدن ادامه داد تا مقدار فاصله S صفر شود. شُل بودن زنجیر در این حالت بیانگر خوردگی بیش از حد پین ها و بوش هاست. بنابراین لازم است که پینها و بوشها را چرخانده و یا آنها را تعویض نمود. لطفاً برای انجام تعمیرات لازم با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۳- پیچ های کفشک زنجیر ((بازدید و آچارکشی کنید))

در صورت شُل بودن پیچ کفشک زنجیر در حین کار، این پیچ خواهد شکست. بنابراین هرگاه پیچی شُل بود ، بلافاصله آنرا سفت کنید.

روش سفت کردن (پیچ کفشک)

۱- نخست پیچها را به مقدار ۴۵ کیلو گرم متر (باتلرانس ۲۰ ) سفت کنید. سپس مطمئن شوید که مهره و کفشک در تماس نزدیک با سطح تماس لینک باشند.

۲- پس از آن، پیچهای کفشک را به مقدار ۱۲۰ درجه دیگر و به ترتیبی که در تصویر اشاره شده است، سفت کنید.

روش سفت کردن ( پیچ متصل کننده لینک قفلی )

۱- نخست پیچها را به مقدار ۴۵ کیلو گرم متر (باتلرانس ۲۰ ) سفت کنید. سپس مطمئن شوید که مهره و کفشک در تماس نزدیک با سطح تماس لینک باشند.

۲- پس از آن، پیچهای کفشک را به مقدار ۱۲۰ درجه دیگر سفت کنید.

 

۴- تسمه پروانه ((تعویض کنید))

با استفاده از یک آچار، پولی تنظیم کشش پروانه را در جهت فلش حرکت داده، تسمه فرسوده را برداشته و تسمه نو را نصب کنید.

توجه:
این دستگاه مجهز به سیستم تنظیم خودکار کشش تسمه است.. بنابراین تا زمانیکه عمر کاری تسمه تمام نشده، نیازی به تنظیم ندارد.تسمه ها را همزمان با هم تعویض کنید.

۵- پره های رادیاتور ((بازدید و تمیز کنید))

۶ عدد پیچ ( ۲) را باز کرده و شبکه ( ۱) را بردارید.

پره های رادیاتور که با گردو خاک و یا گِل و خاشاک مسدود شده اند را ، بوسیله هوای فشرده تمیز کنید. (میتوان بجای هوا از آب یا بخار پر فشار استفاده کرد)

برای انجام بازدید و تعویض های زیر، لطفاًً با نمایندگی کوماتسو تماس بگیرید.

۶- بازی آیدلر (تنظیم کنید)
۷- پدال ترمز (تنظیم کنید)
۸- پدالِِ خفه کن (تنظیم کنید)
۹- ناخن ریپر و حفاظ (بازدید و تعویض کنید)
۱۰- تیغه و گوشه تیغه (بازدید، برگردان و تعویض کنید)
۱۱- سیستم خنک کننده (داخل آنرا تمیز کنید)

لیست قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو D155A-2

 • قطعات مصرفی بلدوزر کوماتسو مانند فیلترها، تیغه ها و غیره را باید در هنگام انجام سرویسهای دوره ای وکمی قبل از رسیدن به انتهای عمر کاری تعویض نمود.
 • برای استفاده بهینه از دستگاه ،عمل تعویض قطعات مصرفی باید بدرستی انجام شود.
 • قطعات داخل پرانتز باید همزمان تعویض شوند.

قطعه شماره قطعه تعداد فاصله تعویض
فیلتر روغن موتور ۶۰۰-۲۱۱-۱۲۳۱ ۱ هر ۱۲۵ ساعت
فیلتر انتقال نیرو  ۱۷۵-۴۸-۴۴۵۸۰ ۲ هر ۲۵۰ ساعت
اورینگ ۰۷۰۰۰-۰۲۱۱۵ ۲
اورینگ ۰۷۰۰۰-۰۲۱۱۰ ۲
فیلتر گازوییل ۶۰۰-۳۱۱-۷۱۳۲ ۱ هر ۵۰۰ ساعت
فیلتر آب ۶۰۰-۴۱۱-۱۱۵۱ ۱  هر ۱۰۰۰ ساعت
فیلتر روغن هیدرولیک ۰۷۰۶۳-۰۱۱۰۰ ۱ هر ۱۰۰۰ ساعت
اورینگ ۰۷۰۰۰-۱۵۱۵۰ ۱
مجموعه فیلتر هوا ۶۰۰-۱۸۵۶۱۰۰ ۱  

قطعه شماره قطعه تعداد فاصله تعویض
تیغه تیلت ۱۷۵-۷۰-۲۶۳۱۰ ۳
۱۷۵-۷۱-۲۲۲۷۲ ۱
۱۷۵-۷۱-۲۲۲۸۲ ۱
(۱۷۵-۷۱-۱۱۴۵۴) ۲۱
(۱۷۵-۷۱-۱۱۴۶۳) ۱۴
(۱۷۵-۷۱-۱۱۵۳۰) ۳۵
(۰۱۶۴۳-۲۲۲۴۵) ۳۵
انگل ۱۷۵-۷۰-۲۶۳۱۰ ۳
۱۷۵-۷۱-۲۲۲۷۰ ۱
۱۷۵-۷۱-۲۲۲۸۲ ۱
(۱۷۵-۷۱-۱۱۴۵۴) ۲۱
(۱۷۵-۷۱-۱۱۴۶۳) ۱۴
(۱۷۵-۷۱-۱۱۵۳۰) ۳۵
(۰۱۶۴۳-۲۲۲۴۵) ۳۵
ریپر سه ریپر ۱۷۵-۷۸-۳۱۲۳۰ ۳
۱۹۵-۷۸-۲۱۳۲۰ ۳
۰۹۲۴۴-۰۲۵۰۸ ۹
تک ریپر ۱۷۵-۷۸-۲۱۳۲۰ ۱
۱۹۵-۷۸-۲۱۳۲۰ ۱
۰۹۲۴۴-۰۲۵۰۸ ۳

سوخت، مایع خنک کننده و روغن های مورد استفاده در بلدوزر کوماتسو D155A-2

مقدار گوگرد گازوئیل فاصله زمانی تعویض روغن موتور
۰,۵ تا ۱ درصد ۱/۲ فاصله زمانی معمول
بیش از ۱ درصد ۱/۴ فاصله زمانی معمول

مخزن روغن موتور

ظرفیت کُل : مجموع روغن موجود در مخزن و لوله ها و مجراها

ظرفیت پر کردن : مقدار روغن مورد نیاز هنگام تعویض

(انجمن امریکائی آزمایش و مواد :ASTM)

(انجمن مهندسین خودرو :SAE)

پوسته انتقال نیرو
(( فرمان، کلاچ، تورک کنورتر، گیربکس و پوسته دیفرانسیل ))

پوسته فاینال درایو

سیستم هیدرولیک

مخزن سوخت

گریس خورها

سیستم خنک کننده

3 نظر در “راهنمای سریع بلدوزر کوماتسو D155A-2

 1. محمد گفت:

  تشکر بسیار عالی

  1. علی یادگاری گفت:

   مرسی محمد جان از نظر ارزشمندت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *