اخبار

راهنمای کاربردی لودر ولوو L90E & L120E – قسمت اول

تشریح مدار و راهنمای کاربردی لودر ولوو

موتور لودر ولوو L90E

موتور لودر ولوو L90E و لودر L120E :

لودر ولوو L90E  دارای موتور Volvo D6 DLAE2 می باشد که هرکدام از اعداد و حروف معرف عنوانی هستند:

موتور لودر ولوو L90E

D: دیزل

۶: حجم موتور بر حسب لیتر

D: طراحی موتور جهت ماشینهای راهسازی ( Version Of basic engine )

L: برای بخش لودر ( Leader engine )

A: نشان دهنده سری که موتور روی آن قرار دارد ( Version of this loader engine )

E2: دستورالعمل میزان استاندارد آلودگی که روی ماشین های دیگر از جمله اتوبوس مشاهده می گردد .

موتور لودر ولوو L90E دارای قطر سیلندر ۹۸mm می باشد. توان این موتور ۱۹۰۰rpm به طور ناخالص ۱۶۴ اسب بخار و به طور خالص ۱۶۲ اسب بخار است.حداقل دور موتور ۶۵۸±۲۵rpm و حداکثر دور آن ۲۳۷۵rpm±۲۵ .لقی سوپاپ ها در حالت سرد موتور برای سوپاپ هوا ۰.۳mm و برای سوپاپ دود ۰.۵mm است.

لودر ولوو L120E دارای موتور D7DLAE2 با قطر سیلندر ۱۰۸mm و و حجم موتور ۷.۱ لیتری می باشد.

موتور لودر ولوو L120E

توان موتور لودر ولوو ۱۸۰۰ دور در دقیقه به طور ناخالص ۲۲۴ اسب بخار و به طور خالص ۲۲۲ اسب بخار می باشد.حداقل دور موتور و حداکثر دور ۷۸۰ ± ۵۰rpm لقی سوپاپها در حالت سرد برای سوپاپ هوا موتور ۰.۳mm و برای سوپاپ دود ۰.۵mm است.

این موتورها آب خنک ، ۴ زمانه ۶ سیلندر خطی و مجهز به واحد الکتریکی سوخت ، دارای توربوشارژر و اینترکولر بوده و مجهز به هواکش روغنی می باشد و هوای ورودی در سه مرحله تمیز می گردد :

 • فیلتر اولیه
 • فیلتر اصلی
 • فیلتر ثانویه

اینتر کولر لودر ولوو

در لودرهای ولوو سری E موتور مجهز به مجموعه ای از پمپ های الکتریکی می باشد که در گوشه بالای پیستون ها قرار گرفته است و از طریق میل بادامک ها و یک مجموعه الکتریکی موتور ( E – ECU ) کنترل می شود.

میل سوپاپ لودر ولوو

در قسمتهای مختلف موتور لودر ولوو سنسورهایی نصب شده که اطلاعات قسمتهای گوناگون را به E- ECU می فرستند . این سنسورها عبارتند از:

 1. سنسور دور موتور ( دور میل سوپاپ ) SE2703
 2. سنسور دمای آب SE2606
 3. سنسور فشار هوا SE2508
 4. سنسور دمای شارژ هوا SE2507
 5. سنسور دمای سوخت SE2306
 6. سنسور دور موتور ( دور میل لنگ ) SE2701
 7. سنسور فشار روغن موتور SE2203

سنسور موتور لودر ولوو

سر سیلندر آنها یکپارچه بوده و تمام سیلندرها را پوشش می دهد . هر سیلندر دارای ۲ سوپاپ می باشد. گاز دادن به موتور توسط پدال گاز به صورت برقی انجام می پذیرد. جهت چرخش موتور خلاف عقربه های ساعت است که از انتهای فلایویل رویت می گردد ترتیب احتراق در آنها نیز به صورت ۱۵۳۶۲۴ است.

شرح موتور :
در این موتورها شماره سریال موتور در پلاک شناسایی روی بدنه سیلندر و روی درپوش سوپاپ حک شده است که بر ای سفارش قطعات یدکی درج موتور دستگاه و شماره سریال آن ضروری است . شماره گذاری سیلندرها باالحاق شماره ۱ به نزدیکترین سیلندر به فلایویل انجام می شود . جهت چرخش موتور مخالف عقربه های ساعت است که از انتهای فلایویل رویت می شود . همچنین ترتیب احتراق درآنها به صورت ۴ ۲ ۶ ۳ ۵ ۱ می باشد.

پلاک موتور لودر ولوو

سرسیلندر :
سرسیلندر آنها یکپارچه ، از جنس چدن و تمام سیلندرها را پوشش می دهد . هر سیلندر دارای دو سوپاپ می باشد . هوای ورودی به طور عمودی (A) و دود به صورت افقی (B) خارج می گردد.این سوپاپ ها در یک طرف بلوک سر سیلندر قرار دارند به منظور رعایت استانداردهای موتور در کاهش آلودگی های خروجی ، سه عدد واشر آب بندی سر سیلندر بین سرسیلندر و پیستون قرار می گیرد .

سرسیلندر لودر ولوو

مکانیزم سوپاپ ها :
شرح سوپاپ ها : موتور به یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی برای هر سیلندر مجهز شده که برای جلوگیری از هدر رفتن روغن ( از روغن سوزی ) و کاهش مقدار هیدروکربن در خروجی قسمت بالای انتهای سوپاپ از یک اورینگ آب بندی در مقابل ساق سوپاپ ها استفاده شده است . سوپاپ ها به وسیله نیروی گریز از مرکز انگشتی ها می چرخند . روغنکاری انگشتی سوپاپ قسمتی از سیستم روانکاوی تحت فشار موتور می باشد .

سوپاپ موتور لودر ولوو

انتقال قدرت موتور و میل بادامک :

شرح تنظیم چرخ دنده موتور :
روی موتورها لودر ولوو ، در انتهای فلایویل ، چرخ دنده تنظیمی برای تنظیم میل بادامک و محور گردان ایجاد نیرو وجو د دارد . نقاط علامت گذاری شده ( در تصویر ) روی چرخ دنده های می ل بادامک و میل لنگ در تسهیل تنظیمات صحیح به کار می رود .

دنده میل سوپاپ لودر ولوو

شرح میل بادامک :
میل بادامک روی هفت عدد یاتاقان حمل می شود . سطح سایشی یاتاقانها و بادامکها به طور القائی سخت می شود .
هر یک از یاتاقانها در یک بوش قرار گرفته که به داخل بلوک سی ل ندر فشرده می شود . هر سیلندر دارای یک بادامک ورودی ، خروجی و تزریق می باشد . نگهدارنده محوری میل بادامک ، داخل درپوش پوسته چرخنده تنظیم قرار می گیرد .

میل تایپیت لودر ولوو

میل لنگ ، شاتون ، دمپرارتعاش گیر ، فلایویل
شرح میل لنگ :
میل لنگ آهنگری شده دارای وزنه های تعادل یک پارچه می باشد . دنده ای که چرخ دنده تنظیم موتور را حرکت می دهد و فلنچ مخصوص فلایویل به روش انقباض روی میل لنگ نصب می شود .

میل لنگ لودر ولوو

شرح شاتون :

شاتون که از فولاد چکش خورده ساخته شده ، به وزنه تعادل A روی یاتاقان میل لنگ مجهز می شود تا تلرانس سازنده را با در نظر گرفتن وزن و وضعیت مرکز ثقل جبران نماید . شماره های درج شده در انتهای یاتاقان میل لنگ و کپه یاتاقان میل لنگ باید مقابل هم و در یک جهت قرار گیرند و هر دو نیز دارای شماره یکسان باشند . پینهای راهنما در کپه بالایی و پایینی یاتاقا ن از چرخش محل قرارگیری یاتاقان جلوگیری می کند . پیستون باید طوری نصب شود که علامت فلایویل روی پیستون مقابل فلایویل قرار گیرد .

شاطون لودر ولوو

شرح دمپر ارتعاش گیر :

موتور لودر ولوو به طور استاندارد به د مپر ارتعاش گیر مجهز شده و دارای بدنه ای با رینگ فولادی می باشد . از آنجا که رینگ فولادی دمپر به طور مکانیکی به محفظه د مپر وصل نشده ، می تواند آزادانه بچرخد . فضای بین رینگ فولادی و محفظه دمپر با روغن غلیظ پر می شود . هنگام چرخش شفت ، پالسهای (ضربه های ) نیرو از پیستون وارد میل لنگ شده و چرخش یکنواخت رینگ فولادی منجر به گرفتن ارتعاشات می شود .

دامپر موتور لودر ولوو

پمپ روغن :
طراحی پمپ روغن ( اویل پمپ لودر ولوو ) به صورت پمپ دنده داخلی است که داخل درپوش جلوی موتور ( سینی جلو ) نصب شده است .
دنده داخلی ( ۱) روی میل لنگ قرار گرفته ( ۴) و به وسیله آن حرکت می کند . بوش عمودی فلنچ پمپ شکل بی قاعده ای است که فقط در وضعیت مخصوص ، بر روی میل لنگ ثابت می شود .

اویل پمپ لودر ولوو

 1. روتور
 2. محفظه فشار
 3. محفظه مکش
 4. میل لنگ

سیستم سوخت لودر ولوو :

شرح سیستم سوخت :
موتور لودر ولوو L90E و L120E دارای سیستم تزریقی است ، به طوریکه سوخت از طریق پمپ های تزریق که به طور جداگانه برای هر سیلندر در نظر گرفته شده ، وارد محفظه های احتراق می شود . فشار تزریق ممکن است به ۱۵۰۰bar برسد .سوخت از مخزن اولیه وارد فیلتر اولیه شده و از آنجا به و سیله پمپ و از طریق فیلتر ثانویه وارد کانال تغذیه مخصوص انژکتورها می شود . سپس سوخت ار انژکتورها و از میان لوله های فشار وارد انژکتور می شود . سوخت برگشتی از پمپ ها از راه کانال در بلوک سیلندر به طرف سوپاپ برگشت سوخت در خروجی کانال سوخت سر سیلندر جاری می شود .

سوپاپ برگشت سوخت میزان فشار سیستم سوخت را کنترل می کند . فشار باز شدن سوپاپ حدود ۳.۵bar می باشد . با بالا بودن فشار سوخت ، می توانید از پر بودن انژکتورهای واحد مطمئن شوید . پمپ سوخت لودر ولوو L120E و L90E دارای جریان بالایی است و سوخت اضافی به خنک کردن پمپها کمک می کند . سوخت بعد از عبور از شیر برگشت از راه کولر وارد مخزن می شود.

سیستم سوخت لودر ولوو

پمپ سوخت فیلتر ، صافی

شرح پمپ سوخت لودر ولوو :
پمپ سوخت رسان شبیه پمپ دنده داخلی طراحی شده و به وسیله یک تسمه ذوزنقه ای به حرکت در می آید شیر یک طرفه ( ۲ ) از برگشت سوخت به مخزن جلوگیری می کند و این عمل باعث تسهیل در روشن شدن مجدد موتور می شود .اگر لوله های سوخت ، بدون سوخت کار کند ، سیستم باید پر شده و پمپ دستی که روی محفظه فیلتر اولیه قرار دارد ، هواگیری شود . سپس شیر یک طرفه ( ۲ ) باز شده و باعث گردش سوخت در تمام مدار می شود . بدین صورت ، پمپ ها ، سوخت ، هواگیری شده و تغذیه می گردند.

پمپ سوخت لودر ولوو

شرح فیلتر سوخت :
سیستم سوخت لودر ولوو L90E و L120E مجهز به دو فیلتر می باشد . یک فیلتر اولیه ( ۱ ) با سیر آبگیر و یک فیلتر ثانویه ( ۲ ) در لوله مکش مخزن سوخت ، فیلتری با صافی بسیار ریز ( شبکه توری ) نیز وجود دارد که ناخالصی های سفت و خشن را قبل از ورود سوخت به سیستم ، جدا می کند .

شرح سوپاپ برگشت سوخت : شیر سرریز سوخت در خروجی کانال سوخت سرسیلندر قرار گرفته ، شیر مذکور فشار سیستم را کنترل می کند . با مشاهده فشار بالا ، می توانید از پر بودن سوخت پمپ ها مطمئن شوید .

فیلتر گازوئیل لودر ولوو

انژکتور ، لوله تخلیه سوخت :

شرح واحد پمپ :
پمپ های انژکتوری به وسیله میل بادامک موتور به حرکت در می آید . هر پمپ از دو قطعه اصلی تشکیل شده . قطعه پمپ ، قطعه شیر با شیر سولونوئید .
عملکرد انژکتور در چهار مرحله توضیح داده می شود :

 • مرحله پر شدن :

با پایین رفتن پیستون ، پمپ از سوخت پر می شود . از آنجا که شیر سولوئید درمسیر ولتاژ برق قرار نمی گیرد سوپاپ باز می شود . . بنابراین سوخت از کانال سوخت به طرف سوپاپ باز مکیده و از آنجا وارد سیلندر پمپ می شود .

یونیت انژکتور لودر ولوو

۱- شیر سولونوئید
۲- سوپاپ سوخت
۳- پیستون پمپ
۴- انژکتور

 • مرحله سرریز شدن سوخت :

پیستون پمپ به طرف بالا حرکت می کند و تا زمانیکه شیر سولوئید در مسیر و لتاژ برق قرار نگرفته ، سوپاپ سوخت همچنان باز باقی می ماند و سوخت از آنجا وارد کانال تغذیه می شود .

انژکتور لودر ولوو

 • مرحله تزریق سوخت :

پیستون همچنان در حال حرکت به طرف بالا است . اکنون شیر سولونوئید در مسیر ولتاژ واحد کنترل قرار می گیرد و باعث بسته شدن سوپاپ سوخت می گردد . از آنجا که سوخت نمی تواند ا ز سوپاپ عبور کند فشار سیستم به سرعت بالا می رود و باعث بالا رفتن سوزن انژکتور و در نهایت تزریق سوخت می شود . عمل تزریق سوخت تا زمان بسته بودن سوپاپ وحرکت پیستون به طرف بالا ادامه می یابد . مدت زمان تزریق سوخت بستگی به زمان پالس برقی تعیین می گردد . تعیین مدت زمان پالس برقی توسط واحد کنترل از طریق اطلاعاتی که از سیستم کنترل دریافت می کند انجام می شود .

یونیت انژکتور لودر ولوو L90E

 • مرحله کاهش فشار :

پیستون پمپ به طرف بالا حرکت می کند . وقتی موتور مقدار سوختی را که دقیقاً در آن زمان نیاز دارد دریافت کرد واحد کنترل ، پالس برق را قطع می کند . سوپاپ سوخت باز شده و سوخت دوباره به طریق کانال تغذیه برمی گردد .

انژکتور لودر ولوو L90E

خلاصه:

مقدار سوختی که توسط پمپ مکش با مقداری که به وسیله انژکتور پمپاژ می شود ، یکسان است . هنگامی تزریق سوخت انجام می شود که سوپاپ سوخت مسدود شده و فشار در سیستم بالا رود . مقدار سوخت تزریقی و زمان تزریق ، به وسیله زمان و طول مدت پالس برقی تعیین می شود .

سیستم کنترل ، واحد کنترل ( برای تنظیم زمان تزریق سوخت )

شرح واحد کنترل :

واحد کنترل الکترونیکی موتور E.ECU قسمت مرکزی و اصلی سیستم تزریق می باشد .

واحد کنترل A روی جداره میانی در قسمت بیرونی محفظه موتور لودر ولوو قرار گرفته و روی پایه هایی با ضربه گیرهای لاستیکی نصب می شود . واحد کنترل ، اطلاعات متوالی را از پدال گاز و مقداری از سنسورهای روی موتور دریافت کرده و مقدار سوخت و زمان تزریق سوخت به داخل سیلندر را محاسبه می کند . سیگنالهای کنترلی از طریق کابل های روکش دار برقی ، به پمپ ها ارسال می شود . از آنجا که واحد کنترل ، از طریق سنسور فلایویل ، دور موتور و اختلافات دور را در طی چرخش پمپ حس می کند ، اطمینان می دهد که هر یک از پمپ ها به حد کافی سوخت دریافت کرده است .واحدکنترل در صورت بروز شکل یا عملکرد نادرست یه هر دو مورد غیر عادی دیگر در سیستم ، اطلاعات و پیغامها را ذخیره می کند . حتی عملکردهای نادرست متفرقه نیز در واحد کنترل ذخیره می شود تا در زمان مناسب مورد بررسی و اقدام قرار گیرد .

ECU موتور لودر ولوو

موتور لودر ولوو به همراه مجموعه کنترل الکترونیکی

سنسورهای واحد کنترل :

۱- سنسور دور موتور ( دور میل سوپاپ ) SE2703

۲- سنسور دمای آب SE2606

۳- سنسور فشار هوا SE2508

۴- سنسور دمای شارژ هوا SE2507

۵- سنسور دمای سوخت SE2306

۶- سنسور دور موتور ( دور میل لنگ ) SE2701

۷- سنسور فشار روغن موتور SE2203

سیستم ورودی ، سیستم خروجی:

توربوشارژ :
توربوشارژ به وسیله گازهای خروجی ( دود ) که از میان محفظه توربین عبور می کند به حرکت در می آید . عبور دود سبب چرخش روتور توربین در محفظه توربین می شود . روتور کمپرسور و روتور توربین هر دو روی یک شفت قرار می گیرند . روتور کمپرسور درون محفظه ای بین صافی هوا و منیفولد ورودی موتور جای می گ یرد . هنگام چرخش روتور کمپرسور ، هوا از صافی کشیده می شود و هنگام عبور از اینترکولر ، خنک شده ، فشرده می شود و سپس با فشار وارد سیلندر موتور می گردد .

توربو شارژ لودر ولوو

سیستم خنک کننده:

موتور D6D (لودر ولوو L90E ) مجهز به سیستم خنک کننده بسته می باشد . پمپ خنک ( ۱) ، ماده خنک کننده را از طریق کولر روغن ( ۲) به موتور به اطراف بوشهای سیلندر ( ۳) به سر سیلندر ( ۴) ، در میان محفظه توموستات و سر انجام به رادیاتور انتقال می دهد .
مایع خنک کننده داخل رادیاتور ( ۶) خنک کننده و به وسیله شیلنگ ها وارد مبدل حرارتی گیربکس و در ادامه از طریق محفظه ترموستات و پمپ آن به موتور انتقال می یابد.

سیستم هیدرولیک لودر ولوو L90E

سیستم هیدرولیک لودر ولو L90E شامل اجزاء مختلف می باشد که با هم سیستم هیدرولیک را تشکیل میدهد . ( این ماشین دارای دوپمپ با سیستم کنترل ( حساس به بار) Load Sensing می باشد که روغن سیستم هیدرولیک راتامین می کنند . هر دو پمپ روغن را به بلوک مرکزی می فرستند و در آنجا به عملگرهای مختلف توزیع می گردد .
پمپ شماره ۲ روغن مورد نیاز سیستم فرمان ، سیستم هیدرولیک کار ، سیستم سرو و سیستم ترمز را تامین می کند و پمپ شماره ۳ روغن هیدروموتور فن خنک کننده را بعهده دارد.
سیستم ترمز لودر ولوو L90E توسط هر دو پمپ می تواند تغذیه نماید . شماتیک کلی اجزاء تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک درشکل زیر نشان داده شده است .

شماتیک سیستم هیدرولیک لودر ولوو

اجزاء تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک
۱- بلوک مرکزی
۲- هیدروموتور فن خنک کننده
۳- بلوک آکومولاتور ( انباره) ترمز کاری
۴- ترمز پارکینگ
۵- شیرکنترل هیدرولیک کار
۶- شیر کنترل هیدرولیک سرو

۷- شیرفرمان
۸- جکهای فرمان

بلوک مرکزی

روغن خروجی هر دو پمپ p1,p2 به بلوک مر ک زی فرستاده میشود و از آنجا به عملگرهای مختلف توزیع می شود .

اجزاء تشکیل دهنده بلوک مرکزی :

 1. شیر کاهنده فشار سیستم ترمز (۲۳۲۰ PSI –۱۶ MPA)
 2. شیرکاهنده فشار سیستم هیدرولیک سرو ( ۵۱۰ PSI – ۳.۵MPA)
 3. شیر محدودکننده فشار( تخلیه فشار ) سیستم فرمان (۳۱۲۰PSI-21.5MPS)
 4. اسپول ترجیحی سیستم فرمان (Priority Spool)
 5. شاتل والو انتخاب حداکثر فشار LS
 6. شاتل والو انتخاب حداکثر فشار تغذیه سیستم ترمز
 7. اوریفیس
 8. اوریفیس
 9. محل فشارگیری پمپ شماره ۳
 10. شیر تناسبی MA202 برای کنترل خط فشار LS پمپ شماره ۳
 11. شیربرقی MA502
 12. که در اثر کنترل الکتریکی فشار شارژ ترمز ، فن خنک کننده را خاموش می کند.

SE2501 – سنسور دمای هوای ورودی

SE2507 – سنسور دمای هوای شارژ

SE2606 – سنسور دمای آب خنک کاری موتور

SE210 – سنسور دمای آب خروجی رادیاتور

SE211 – سنسور سرعت فن خنک کننده

SE406 – سنسور دمای روغن گیربکس

SE906 – سنسور دمای روغن هیدرولیک

SE502 – سنسور چراغ هشدار دهنده فشار پائین ترمز

SE504 – سنسور فشار روغن شارژ ترمز که بطور برقی کنترل می شود

تصویر بلوک مرکزی لودر L90E

تشریح عملکرد بلوک مرکزی

پمپ P2

چرخ روغن پمپ P2 وارد بلوک مرکزی می شود و ابتدا سیستم فرمان را از روغن پر مینماید . وقتی که سیستم فرمان اشباع شد اسپول ترجیحی ۴ تغییر وضعیت داده و روغن را به سیستم های ترمز ، سرو و هیدرولیک کار هدایت میکند .

شیر محدود کننده فشار ۳ حداکثر فشار سیستم فرمان را به۳۱۲۰PSI)21.5MPAS) محدود میکند.اگر همه روغن تولید شده توسط پمپ P2 مورد استفاده سیستم فرمان قرار نگیرد با تغییر وضعیت اسپول ترجیحی ۴ ، سیستم ترمز از طریق شیر کاهنده فشار ۱ با فشار  ۳۲۲۰PSI 16MPAS سیستم سرو از طریق شیر کاهنده فشار ۲ با فشار ۵۱۰PSI 3.5MPA از روغن پر می شود .

باقیمانده ظرفیت پمپ P2 میتواند از طریق اتصال PW مورد استفاده سیستم هیدرولیک کار قرار گیرد .

پمپ P3

پمپ P3 به صورت الکتریکی سیستم ترمز را کنترل می کند . وقتی که فشار در سیستم هیدرولیک کار به اندازه کافی بالا نرود ، پمپ P3 با کنترل الکتریکی وارد مدار شده و کمبود روغن سیستم ترمز را جبران می کند .روغن تولید شده پمپ P3 از طریق اتصال PF به بلوک مرکزی وارد می شود و از آنجا از طریق اتصال PFF به هیدروموتور فن خنک کننده می رسد . جریان روغن توسط شیر محدود کننده فشار تناسبی MA202 کنترل می شود ، که این شیر یک فشار LS به پمپ P3 می فرستد.سیگنالی که شیر محدود کننده فشار MA202 را کنترل می کند از نوع PWMمی باشد.

اگر فشار سیستم ترمز به کمتر از ۱۲MPAS برسد، سنسور SE504 بسته میشود و سیگنالی را به V-ECU در خصوص نیاز به شارژ سیستم ترمز می فرستد . شیربرقی MA502 در همین زمان بسته میشود و جریان روغن توسط اوریفیس Ø۱mm محدود می گردد .

وقتی که V-ECU با عملکرد سنسور SE504 سیگنالی را دریافت کند ، از حالت فن به حالت شارژ ترمز (A/B) تغییر می کند و با ارسال یک سیگنال به شیر تناسبی MA202 باعث تغییر وضعیت این شیر میشود و فشاری در حدود ۱۸MPAS  را برای سیستم ترمز فراهم می کند .

وقتی که فشار در این سیستم به ۱۳.۷MPA افزایش یابد ،سنسور SE504 باز می شود، V-ECU به حالت فن برمی گردد، شیر برقی MA502 باز می شود وفن خنک کننده به دوران درمی آید وبه حالت قبل از شارژ سیستم ترمز برمیگردد.اگر سیستم نیاز به خنک کنندگی بیشتری داشته باشد، هیدروموتور فن خنک کننده جریان روغن بیشتری را دریافت میکند که در نتیجه باعث افزایش دور هیدروموتور می گردد.

اگر فشار سیستم ترمز از ۱۲MPAS تجاوز کند آکولومولاتورهای ترمز به صورت اتوماتیک شارژ می شوند . اگر فشار سیستم ترمز به کمتر از ۱۳۰۰PSI)9MPAS) افت کند ، سنسور SE502 اخطاری را روی پانل اعلام میکند .

ترمز لودرهای ولوو L90E و لودر ولوو L120E

ترمز اصلی این لودرها از نوع تر (دیسک و پلیتی غوطه ور در روغن )می باشد که در مجموعه سیاره ایخورشیدی محرک چرخها , در روی اکسل نصب شده است.

ترمز پارکینگ

ترمز پارکینگ لودر ولوو از نوع دیسکی است که در روی شفت خروجی گیربکس قرار دارد . ترمز پارکینگ به وسیله هیدرولیکی عمل می کند . فشار روغن از بلوک آکومولاتور به شیر برقی ترمز پارکینگ MA501 وارد می شود و باعث آزاد سازی ترمز می شود.

ترمز پارکینگ لودر ولوو توسط فنر عمل میکند و آن زمانی است که ماشین خاموش شو د ویا سوئیچ SW501 که در سمت چپ پانل قرار دارد ، فعال گردد.

وقتی که ماشین مجددا روشن شود ، ترمز پارکینگ به وسیله تغییر وضعیت سوئیچ SW501 از موقعیت ۱ به موقعیت ۰ آزاد می شود.نقشه هیدرولیکی صفحه بعد سیستم ترمز و ترمز پارکینگ و فن خنک کننده لودرهای L90E را نشان می دهد.

معرفی اجزاءتشکیل دهنده سیستم ترمز

 1. پمپ P2
 2. پمپ P3
 3. فیلتر روغن برگشتی
 4. بلوک مرکزی
 5. هیدروموتور فن خنک کننده
 6. شیر ترمز پدالی
 7. بلوک انباره های ترمز
 8. شیر برقی ترمز پارکینگ
 9. کولر روغن

شیر ترمز پدالی

شیر ترمز پدالی از نوع شیر تناسبی است .به این معنی که فشار خروجی آن متناسب با زاویه پدال تغییر می کند . شیر ترمز دارای دو مدار جداگانه برای عمل ترمز دارد یکی از انها برای اکسل جلو ودیگری برای اکسل عقب می باشد . حداکثر فشار خروجی ترمز به ۱۴۵۰mpa)10MPA) محدود می گردد.

فشار خروجی سیستم ترمز توسط تنظیم کورس پدال ترمز در زیر شیر میتواند افزایش یا کاهش داده شود .شکل زیر شماتیک شیر ترمز پدالی را نشان میدهد.

شماتیک ترمز پدالی

۱- پیستون
۲- پیچ تنظیم فشار (استپ پدال)
۳- درپوش پلاستیکی ایمن ی ( برای تنظ یم فشار ترمز این در پوش را بر دارید و پیچ داخل آن را بپیچانید .)
۴- پیچ تنظیم کورس پدال
۵- محل فشار گیری

SE301 :سنسور روشن شدن لامپ ترمز

SE501 :سنسور فشار خروجی خلاص کردن گیربکس

سیستم فرمان لودر ولوو L90E

روغن مورد نیاز سیستم فرمان از طریق خروجی PS بلوک مرکزی تامین می شود . اصول عملکرد سیستم فرمان این لودرها مشابه اصول عملکرد سیستم فرمان لودر ولوو  L90E می باشد.

معرفی اجزاء تشکیل دهنده سیستم فرمان

B- پمپ P2

D- بلوک مرکزی

E- فیلتر روغن برگشتی

F- بلوک اتصال جکهای فرمان

G- بلوک اتصال

H- اوربیترول فرمان

عملکرد پمپ حساس به بار ( LOAD SENSING )

حالات کاری پمپ Load Sensing

۱- وضعیت خلاص

شیر فرمان (C (ORBITROL در حالت خلاص قرار دارد و هیچگونه فرمانی گرفته نمی شو د . بنابراین خط حس کننده بار ۹(Ls) بدون فشار است. چون دبی تولیدی پمپ B مصرف نمی شود، فشار در خط خروجی ۵ و خط ۸ بالا می رو د . افزایش فشار نیرویی بر فنر ۱۲ شیر مارجین ( سوپاپ حس کننده بار ) غلبه نموده و اسپول حس کننده بار ۳ را کمی جابجا می کند . بطوری که روغن به پشت پیستون حس کننده بار ۷ می رود و باعث کاهش زاویه سواش پلیت پمپ می گرد د . جریان و در نتیجه فشار پمپ به مقداری که بستگی به فنر ۱۲ دارد، کاهش می یابد . عمل تنظیم فشار به وسیله پیچ تنظیم ۱۳ انجام می شود.

به این حالت پمپ حالت حد اقل فشار آماده به کار ( Low Pressure Standby ) مینامند. شکل زیر عملکرد پمپ را در وضعیت خلاص نشان می دهد.

 

حالت حداقل فشار آماده به کار Low pressure stand by

نامگذاری اجزاء

A- تعدیل کننده جریان یا شیر جبران فشاری

B- پمپ پیستونی

C- شیر فرمان ( Orbitrol )

۱- فنر شیر تعدیل کننده فشار ( Cut Off )

۲- اسپول شیر تعدیل کننده فشار ( Cut Off )

۳- اسپول شیر حساس به بار یا شیر جریان یا مارجین ( Margin )

۴- اوریفیس

۵- خروجی پمپ

۶- ورودی پمپ

۷- پیستون حس کننده بار

۸- خط فشار

۹- خط حس کننده بار (LS)

۱۰- تخلیه به تانک

۱۱- فنر برگشت دهنده پیستون حس کننده بار

۱۲- فنر یا شیر مارجین یا حس کننده بار

۱۳- پیچ تنظیم کننده فشار شیر حس کننده بار

۱۴- خط برگشتی به پمپ

قرمز = خط فشار

زرد = روغن نشت ( اتصال به تانک )

سبز = مکش

آبی = خط برگشت

۲- حالت فرمان گیری ( فعال کردن عملگر )

خط حساس به بار (LS) اکنون با خط فشار شیر فرمان اتصال داشته و در نتیجه فشار روغن در بالای سوپاپ احساس کننده بار ( شیر مارجین ) و نیروی فنر ۱۲ موجب می شود که اسپول سوپاپ احساس کننده بار ۳ به سمت پایین هدایت شده و به وضعیت بسته تغییر یابد.

روغن پیستون ا حساس کننده بار ۷ از کناره های اسپول ۳ به داخل شیر کات آف رفته و از مسیر ۱۴ به داخل پوسته پمپ می رو د . فنر ۱۱ پیستون احساس کننده بار را حرکت داده ، زاویه سواش پلیت افزایش و به حداکثر مقدار خود می رسد . در نتیجه جریان ر وغن افزایش و فشار ماکزیمم خواهد بود .دبی تولیدی پمپ صرف حرکت جک های فرمان می شو د. این حالت حال ت ازدیاد کورس پیستون می باشد.

حالت ازدیاد کورس Up stroking

۳- حالت فرمان تا انتها پیچیده شده است

در این حالت جک های فرما ن یا جک های عمل کنند ه ها ‘ به انتهای کورس خود رسیده اند. فشار در خط حساس به بار (LS) بالا می رود . افزایش فشار از مسیر ۳ به بالای اسپول احساس کننده بار می رود و به همراه نیروی فنر ۱۲ قادر است که اسپول احساس کننده بار ۳ را به سمت پایین فشار داده و ببندد.
بخشی از روغ ن از ارویفیس ۴ عبور کرده و از میان اسپول سوپاپ تعدیل کننده فشار ۲ ( شیر کات آف ) گذشته و از آنجا وارد خط برگشت ۱۴ شده ، و به داخل پوسته پمپ می ریزد.
فشار روغن روی سطح پائینی اسپول سوپاپ تعدیل کننده فشار ۲ عمل کرده، اسپول را به سمت بالا حرکت می دهد.
وروغن از اطراف اسپول سوپاپ حساس به بار ۳ عبور کرده و به پشت پیستون حس کننده بار ۷ می رود.با حرکت پیستون حس کننده بار زاویه سواش پلیت کاهش و در نتیجه جریان خروجی پمپ نیز کاهش می یابد، اما فشار حداکثر حاصل می گردد.

این حالت حالت حداکثر فشار واماندگی ( High Pressure Stall ) می باشد.

حالت high pressure stall

سیستم فرمان لودر ولوو L120E :

سیستم فرمان لودر L120E از اجزاء زیر تشکیل شده است :

 1. تانک هیدرولیک
 2. جکهای فرمان
 3. شیر فرمان ( اربیترول )
 4. خط حساس به بار Load Sensing ) LS)
 5. پمپ پیستونی فرمان
 6. شیر تغییر جهت ( shift valve )
 7. شکل زیر شماتیک سیستم فرمان را نشان می دهد:

سری D لودرهای ولو مجهز به فرمان هیدرواستاتیک دارای حس کننده بار می باشد که داری دو جک جهت اعمال نیرو به شاسی جهت فرمان گیری است . لازم به ذکر است که در حالت معمولی از یک جک جهت فرمان گیری استفاده می شود مگر آنکه فرمان تحت فشار قرار گیرد و جک دوم نیز وارد عمل می گردد که این عمل توسط یک shift valve انجام می گیرد . میزان زاویه گیری فرمان ± ۴۰ است سیستم فرمان این دستگاه از نوع مرکز بسته می باشد.

شکل زیر شماتیک سیستم فرمان را نشان می دهد :

 1. تانک هیدرولیک
 2. شیر فرمان(اربیترول)
 3. شیر تعویض(shift valve )
 4. پمپ فرمان
 5. جکهای فرمان
 6. فیلتر بر گشتی
 7. انباره های سیستم فرمان(آکومولاتور)

پمپ فرمان یک پمپ از نوع پیستونی محوری با نه سیلندرود بی متغیر و حساس به بار می باشد . اصول کار چنین پمپی در شکل زیر نشان داده شده است :

 1. گذرگاه خروجی
 2. شیار خروجی ( قلوه ای شکل ) در صفحه مقسم
 3. گذرگاه ورودی
 4. شیار ورودی ( قلوه ای شکل ) در صفحه مقسم
 5. صفحه مقسم
 6. بلوک سیلندر ( بارل )
 7. پیستون
 8. صفحه نگهدارنده پیستونها
 9. شفت محرک
 10. صفحه زاویه گیر ( سواش پلیت )

تشریح عملکرد مدار فرمان :

در سیستم فرمان لودر ولوو L120D و همچنین لودر ولوو L120E یک شیر تعویض قرار دارد که با عملکردش سمت منفی سیلندر فرمان را در هنگام شرایط کاری خوب ، آزاد می نماید ( روغن سمت منفی سیلندر فرمان را به تانک وصل می نماید ) فقط سمت مثبت یک سیلندر فرمان برای فرما ن گیری مورد استفاده قرار می گیرد . اگر فرمان به طور ناگهانی با مقاومت زیادی مواجه گردد و متحمل بار سنگین شود shift valve سمت منفی سیلندر فرمان مخالف را درگیر می کند و در این حالت فرمان گیری افزایش می یابد .

هنگامیکه موتور روشن می شود جریان روغن تولید شده توسط پمپ فرمان از طریق اتصال P1 وارد شیر تعویض می گردد و از طریق مجرای P2 به سمت اربیترول فرمان هدایت می گردد و هنگامیکه هیچگونه فرمان گیری صورت نمی گیرد . بنابراین خط احساس کننده بار ۹(LS) هیچگونه فشاری را احساس نمی کند و چون دبی تولید شده توسط پمپ مصرف نمی گردد فشار در خط خروجی ۵ و خط ۸ بالا می رود این افزایش فشار بر فنر شماره ۱۲ شیر حس کننده بار غلبه نموده و اسپول حس کننده بار ۳ را کمی جابجا می کند به طوریکه روغن به پشت پیستون حس کننده بار ۷ می رود و باعث می شود زاویه سواش پلیت کاهش پیدا کند .

عمل تنظیم به وسیله پیچ تنظیم ۱۳ انجام می گردد . شکل زیر عملکرد پمپ و همچنین shift valve را در وضعیت خلاص نشان می دهد .

حالت حداقل فشار آماده کار

A: تعدیل کننده جریان یا شیر جبران فشاری

B: پمپ پیستونی فرمان

C: شیر فرمان ( اربیترول )

۱- فنر شیر تعدیل کننده فشار(CUT OFF)

۲- اسپول شیر تعدیل کننده فشار

۳- اسپول شیر حساس به بار یا مارجین

۴- اوریفیس

۵- خروجی پمپ

۶- ورودی پمپ

۷- پیستون حس کننده بار

۸- خط فشار

۹- خط حس کننده بار

۱۰- تخلیه به تانک

۱۱- فنر برگشت دهنده پیستون حس کننده بار

۱۲- فنر یا شیر مارجین یا حس کننده بار

۱۳- پیچ تنظیم کننده فشار شیر حس کننده بار

۱۴- خط برگشتی به پمپ

قرمز : خط فشار

زرد : روغن نشت ( اتصال به تانک )

سبز : مکش

آبی : خط برگشت

حالت فرمان گیری :

خط احساس به بار(LS) اکنون با خط فشار شیر فرمان اتصال داشته و د رنتیجه فشار روغن در بالای سوپاپ احساس کننده بار ( شیر مارجین ) و نیروی فنر ۱۲ موجب می شود که اسپول سوپاپ احساس کننده بار ۳ به سمت پایین هدایت شده و به وضعیت بسته تغییر یابد . روغن پیستون احساس کننده بار ۷ از کناره های اسپول ۳ به داخل شیر کات آف رفته و از مسیر ۱۴ به داخل پوسته پمپ می رود فنر ۱۱ پیستون احساس کننده بار را حرکت داده ، زاویه سواش افزایش و به حداکثر مقدار خود می رسد در نتیجه جریان دوغن افزایش و فشار ماکزیمم خواهد بود و دبی تولیدی پمپ صرف حرکت جکهای فرمان می شود این حالت همان حالت STROKING UP  (حالت ازدیاد کورس ) می باشد.

در حالت فرمان گیری وضعیت پمپ را بررسی نمودیم حال وضعیت و عملکرد شیر فرمان و شیر تعویض را نیز بررسی می نماییم .فرض می نماییم لودر را به سمت راست هدایت نماییم . با پیچاندن غربیلک به سمت راست روغن پس از عبور از شیر فرمان وارد اتصال R1 شیر تعویض گردیده و از طریق R2  به سمت مثبت سیلندر فرمان چپ متصل می شود . همچنین این روغن روی اسپول جهت دهنده ۹ عمل نموده و آن را تغییر وضعیت می دهد . با این تغییر وضعیت اسپول روغن از خط LS به پیستون ۶ می رود . فشار LS برای حرکت دادن اسپول تنظیم کننده خیلی کم است . سمت منفی سیلندر فرمان راست از روغن برگشتی از طریق اسلاید تنظیم کننده ( ۷ ) و یکی از شیر ضد خلاء

۸ پر می شود .

( سمت منفی سیلندر فرمان راست با تانک متصل می شود ) لودر ولوو اکنون فقط با روغن مثبت سیلندر فرمان چپ فرمان می گیرد . این حالت ، فرمان گیری سبک است که فشار خط LS کمتر از ۱۶۰BAR است.

فرمان تا انتها پیچیده شده است(فرمان گیری سنگین):

در این حالت جک فرمان به انتهای کورس خود رسیده است . فشار در خط حساس به بار(LS) بالا می رود.افزایش فشار از مسیر ۳ به بالای اسپول احساس کننده بار می رود و به همراه نیروی فنر ۱۲ قادر است که اسپول احساس کننده بار ۳ را به سمت پایین فشار داده و ببندد . بخشی از روغن از اوریفیس ۴ عبور کرده و از میان اسپول تعدیل کننده فشار ۲ ( کات آف ) گذشته و از آنجا وارد خط برگشت می شود و به داخل پوسته پمپ می رود . فشار روغن روی سطح پایینی اسپول سوپاپ تعدیل فشار ۲ عمل کرده ، اسپول را به سمت بالا حرکت می دهد و روغن از اطراف اسپول سوپاپ حسا س به بار ۳ عبور کرده و به پشت پیستون حس کننده بار ۷ می رود . با حرکت پیستون حس کننده بار زاویه سواش پلیت کاهش و در نتیجه جریان خروجی پمپ نیز کاهش می یابد اما حداکثر فشار حاصل می گردد.این حالت همان High Pressure Stall است.

در این حالت وضعیت شیر تعویض و جکهای فرمان لودر ولوو را بررسی می کنیم :

درحالت فرمان گیری سنگین ، فشار LS بالای ۱۶۰BAR است. موقعیت شروع فرمان گیری همان موقعیت فرمان گیری در شرایط سبک می باشد یعنی روغن از شیر فرمان به اتصال R1 وارد می شود و از طریق اتصال R2 به سمت مثبت سیلندر فرمان چپ متصل می گردد . این روغن همچنین اسپول تنظیم کننده ۷ را تغییر وضعیت می دهد . با تغییر وضعیت اسپول تنظیم کننده ۷ فشارLS روی پیستون ۶ عمل کرده و اختلاف سطح بین پیستون و اسپول تنظیم کننده شده که این عمل فشاری روی پیستون ضربه گیری ۳ شروع به تخلیه می نماید . قبل از باز شدن , وارد می نماید . روغن سمت پیستون ۵ از طریق اورفیس ۴ اسپول تنظیم کننده ۷ ، اورفیس ۴ بسته است و روغن فقط از اورفیس ۳ می تواند تخلیه شود . در این حالت یک افزایش فشار ملایم از اسپول تنظیم کننده ۷ خارج شده و از طریق اتصال R3 به سمت منفی سیلندر فرمان گیری راست می رود . شیر یک طرفه ۱۰ به منظور اطمینان عملکرد می باشد حتی اگر فشار دوره کوتاه به کمتر از ۱۶۰BAR افت کند . در این حالت لودر ولوو با روغن سمت مثبت جک سمت چپ و منفی جک سمت راست فرمان گیری می کند .

سیستم هیدرولیک کار لودر ولوو L90E:

شیر کنترل

شیر کنترل لودر های ولوو L90E از نوع مرکز بسته می باشند . مرکز بسته بودن این شیر کنترل ها , به این معنی است که در حالت خلاص بودن اسپول های شیر کنترل , دبی تولیدی پمپP2 به تانک هیدرولیک تخلیه نمی گردد . فشار در مدار هیدرولیک بالا می رود و افزایش فشار از طریق خط LS واقع در روی شیر کنترل , به سیستم کنترل پمپ P2 (مارجین ) منعکس می شود و باعث کاهش زاویه سواش پلیت پمپ می گردد .

اجزاء تشکیل دهنده شیر کنترل لودر ولوو L90E

 1. اسپول تیلت ( پر و خالی کردن باکت )
 2. اسپول پایلوتی برای اسپول۳
 3. اسپول برای تخلیه روغن سمت ROD جک باکت ( شیر نگهدارنده بار )
 4. اسپول پایلوتی برای اسپول ۵
 5. اسپول برای تخلیه روغن سمت HEAD جک باکت ( شیر نگهدارنده بار )
 6. شیر تخلیه روغن به تانک
 7. شوک والو و شیر ضد خلاء سمت ROD
 8. شوک والو و شیر ضد خلاء باکت سمت HEAD
 9. اسپول پایلوتی برای اسپول ۱۱
 10. اسپول برای تخلیه روغن سمت HEAD جکهای بوم ( شیر نگهدارنده بار )
 11. اسپول پایلوتی برای اسپول ۱۳
 12. اسپول برای تخلیه روغن سمت ROD جکهای بوم ( شیر نگهدارنده بار )
 13. اسپول وضعیت شناوری
 14. شیر یکطرفه ( تیلت باکت – پائین آوردن بوم )
 15. شیر ضد خلاء پائین آوردن بوم
 16. شوک والو بالا بردن بوم
 17. اوریفیس
 18. اسپول بوم
 19. پیستون وضعیت شناوری
 20. محل فشار گیری فشار سرو – تیلت باکت
 21. محل فشار گیری فشار LS تیلت باکت
 22. محل فشار گیری فشار LS بالا بردن بوم
 23. محل فشار گیری فشار سرو – بالا بردن بوم
 24. محل فشار گیری فشار سرو – پائین آوردن بوم

B1.فشار روغن خروجی سمت ROD جک پالت

A1.فشار روغن خروجی سمت HEAD جک پالت

B2.فشار روغن خروجی سمت ROD جک های بوم

A2.فشار روغن خروجی سمت HEAD جک های بوم

P.خط فشار پمپ , ورودی به شیر کنترل

LS.خط خروجی LS (حساس به بار ) به بلوک مرکزی

D.تخلیه روغن به تانک

PSS.فشار روغن سرو( پرکردن باکت )

PSL.فشار روغن سرو , تخلیه باکت ( تیلت باکت )

PS.فشار روغن سرو, پائین آوردن بوم

PL.فشار روغن سرو , بالا بردن بوم

 

مدار هیدرولیکی شیر کنترل لودر ولوو L90E

تصویر های شیر کنترل و نمای برش خورده لودر ولوو L90E

تصویر شیر کنترل لودر ولوو L120E

معرفی اجزاء تصویر شیر کنترل

 1. اسپول بالا و پائین آوردن بوم
 2. محل فشار گیری سمت HEAD جکهای بوم ( فشار شوک )
 3. اسپول باکت
 4. محل فشار گیری سمت HEAD جک باکت ( فشار شوک )
 5. شیر نگهدارنده بار ( خالی کردن باکت )
 6. شیر تخلیه روغن به تانک ( BACK UP VALVE )
 7. شیر نگهدارنده بار ( پر کردن باکت )
 8. شوک والو سمت ROD جک باکت ( پر کردن باکت )
 9. شیر ضد خلاء , پائین آوردن بوم
 10. شوک والو سمت HEAD جک باکت ( خالی کردن باکت )
 11. شوک والو سمت HEAD جکهای بالا بر بوم

۱۲A.شیر یکطرفه

۱۲B.شیر یکطرفه

۱۳A.شیر یکطرفه

۱۳B.شیر یکطرفه

۱۴.محل فشار گیری سمت rod جک باکت ( فشار شوک )

نقشه هیدرولیکی سیستم هیدرولیک کار لودر ولوو L90E

معرفی اجزاء تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک کار لودر ولوو L90E

B- پمپP2

D- بلوک مرکزی

C- فیلتر روغن برگشتی

V- شیر کنترل اصلی

P- شیر کنترل سرو

S- شیر برقی برای قفل دیفرانسیل

LIFT – جکهای بومجکهای بوم

TILT – جک باکت

Q – پائین آوردن بار

سیستم انتقال قدرت لودرهای ولوو VOLVO L90E & L120E

قدرت موتور به صورت هیدرولیکی و مکانیکی از طریق گیربکس ۱ به چرخها منتقل می شود . این سیستم از نوع هیدرودینامیکی بوده که دارای یک تورک کنورتور است و تورک کنورتور (توربین) گشتاور خروجی را به گشتاور مورد نیاز تبدیل کرده و از طریق میل گاردانهای مربوطه به اکسل های جلو و عقب لودر ولوو  (۴,۵) انتقال میدهد .

گیربکس هیدرولیکی لودر ولوو L90E از نوع HTE202 و لودر ولوو ۱۲۰E از نوع HTE205 می باشد . این یک گیربکس هیدرومکانیکی و پاور شیفت اتوماتیک (APS) چهارسرعته است ، که دارای تورک کنورتور (توربین) ، چرخ دنده های ساده ، کلاچ های دیسکی هیدرولیکی می باشد . این گیربکس دارای چهار سرعت به جلو و چهار سرعت به عقب می باشد که ترتیب تعویض آنها به صورت زیر است :

۲.۳.۴ : جلو

۲.۳.۴: عقب

حرف E در گیربکس لودر ولوو به این معنی است که گیربکس دارای شیر انتخاب دنده با سولونوئیدهایی از نوع (Puls Width Modulated  (PWM می باشد . سولونوئیدهای تعویض دنده به صورت تناسبی عمل می کنند و به وسیله V-ECU کنترل می شوند .این سولونوئیدها ، کنترل بهتر و درگیر شدن راحت کلاچ پکها را فراهم می کنند .

کنترل PWM به این معنی است که V-ECU پالسی از ولتاژ مستقیم را در فرکانس ثابت اما با طول متغیر به سولونوئیدهای تناسبی ارسال می کند .

شکل زیر شماتیک سیستم انتقال قدرت لودر ولوو را نشان میدهد .

معرفی اجزاء تشکیل دهنده سیستم انتقال قدرت لودر ولوو L90E و لودر ولوو L120E

۱- گیربکس هیدرولیکی HTE205، HTE202

۲- ترمز پارکینگ

۳- برینگ نگهدارنده

۴- اکسل جلو AWB25, 35

۵- اکسل عقب AWB20, 30

۶- کولر روغن گیربکس

عملکرد گیربکس لودر ولوو

همانطور که بیان شد گیربکس لودرهای ولوو سری E پاورشیفت اتوماتیک(A) است که از طریق واحد کنترل الکترونیکی V-ECU کنترل می شود.حرکت ماشین هم به سمت جلو و هم به سمت عقب ، از دنده دو آغاز می شود . حرکت دادن ماشین از دنده یک نیز امکان پذیر است ، در صورتی که ولوم انتخاب دنده به صورت دستی انتخاب ، و دکمه برقی روی اهرم تعویض دنده فشرده شده باشد.

هنگام کاهش دنده ، واحد کنترل همیشه سرعت ماشین را کنترل می کند . در صورتی که سرعت ماشین بالا باشد ، انتخاب سرعت پایین تر تا زمانی که سرعت ماشین به حد مورد نیاز نرسد انجام نمی شود .یعنی سیستم کنترل از کاهش دنده به دنده پایین تر با سرعت بالا جلوگیری می کند . تعویض دنده به صورت اتوماتیک انجام می شود و شرایط تعویض دنده ترکیبی از سرعت ماشین و سرعت موتور دیزل می باشد که این سرعت ها به وسیله سنسورهای SE201 (سرعت موتور )  و  SE403  (سرعت ماشین ) به واحد کنترل الکترونیکی V-ECU ارسال می شود .

کنترل لغزش

گیربکس: HTE205,205 به سنسورهای زیر مجهز می باشد:

SE201: سنسور سرعت موتور

SE401: سنسور شاخص فیلتر

SE402: سنسور سرعت توربین

SE403: سنسور سرعت ماشین

SE405: سنسور فشار روغن گیربکس

SE406: سنسور درجه حرارت روغن گیربکس

SE407: سنسور سطح روغن گیربکس

اطلاعات از طریق ا ی ن سنسورها به V-ECU می رسد و کلاچی که دچار لغزش شده است را معرفی می کند . اگر عمل لغزش کلاچ اتفاق بیفتد ، از طریق یک سیگنال افزایش فشار که توسط V-ECU صادر می شود ، به کلاچی که دچار لغزش شده است می رسد و عمل لغزش را متوقف می کن د . اگر لغزش باقی بماند، راننده ماشین یک اخطار متنی را ر روی صفحه مانیتور دریافت می کند.

کاهش قدرت موتور ( خاموش شدن موتور ، کاهش سرعت موتور به ۹۰۰RPM) اتفاق می افتد ، اگر لغزش برای بیشتر از ۰.۵ ثانیه باقی بماند ، این کاهش قدرت زمانی اتفاق می افتد که درجه حرارت روغن گیربکس خیلی با لا باشد ، فشار روغن گیربکس خیلی پایین باشد یا درجه حرارت سیستم خنک کننده خیلی بالا باشد.
شکل های زیر ساختمان گیربکس هیدرولیکی لودر ولوو و سنسورهای نصب شده در روی آن را نشان میدهد .

 1. سنسور درجه حرارت روغن گیربکس SE406
 2. سنسور سرعت توربین SE402
 3. سنسور سرعت خروجی ( سرعت حرکت ماشین) SE403

 

گیربکس هیدرولیکی HTE202

 1. سنسور فشار اصلی گیربکس SE202
 2. محل اتصال سولونوئید تعویض دنده SB
 3. محل اتصال سولونوئید تعویض دنده عقب SD
 4. محل اتصال سولونوئید تعویض دنده SF
 5. سنسور سرعت موتور  SE201
 6. محل اتصال سولونوئید تعویض دنده۴  SE
 7. محل اتصال سولونوئید تعویض دنده۲  SC
 8. محل اتصال سولونوئید تعویض دنده جلو SA
 9. سنسور شاخص فیلتر SE401
 10. ترمز پارکینگ که در روی شفت خروجی گیربکس قرار دارد
 11. شیر انتخاب دنده

تشریح عملکرد گیربکس HTE202 در حالت خلاص

برای تشریح عملکرد گیربکس لودر ولوو L90E ، نقشه کنترل هیدرولیکی گیربکس را ملاحظه کنید.
روغن از پمپ روغن گیربکس ، پس ازعبور از فیلتر به پشت سولونوئیدهای تعویض دنده SF,SE,SD,SC,SB,SA می رود و همه مدار را از روغن پر می کند. با افزایش فشار روغن ، شیر اطمینان اصلی گیربکس عمل کرده و روغن وارد تورک کنورتور می شود. شیر اطمینان ورودی به تورک کنورتور ،آن را از افزایش فشار روغن محافظت می کند . روغن خروجی از تورک کنورتور وارد کولر روغن گیربکس می شود و پس از خنک شدن ، برای خنک کاری اجزاء گیربکس مثل کلاچ پکها مورد استفاده قرار می گیرد . در صورتی که فشار روغن خط خنک کاری زیاد باشد از طریق بازشدن شیر اطمینان خط خنک کاری به مخزن می ریزد . روغن پس از خنک کاری کلاچ پکها به صورت نشتی به گیربکس باز می گردد .

دیاگرام کنترل هیدرولیکی گیربکس HTE202 لودر ولوو L90E

تعویض دنده
تابلوی تعویض دنده گیربکس لودر ولوو L90E در زیر نشان داده شده است ، برای ایجاد هر دنده دلخواه ، تعدادی از سولونوئیدها ، سیگنالهایی را از V-ECU دریافت می کنند و متناسب با سیگنال دریافتی ، اجازه عبور روغن را به کلاچ پکها میدهند

تابلوی تعویض دنده

دیاگرام کنترل هیدرولیکی گیربکس HTE- L120E,L90E

سیستم الکتریکی :

این لودر دارای سه مجموعه کنترل الکتریکی ( Electrical control unit : ECU ) می باشد .

۱- مجموعه کنترل الکترونیکی پانل تجهیزات

( Instrument – Electrical control Unit : I – Ecu )

کد مخصوص علایم و تجهیزات بوده ، به صورت مستقل دارای واحد نمایشگر ، چر اغهای هشدار دهنده و تجهیزات دیگر است که با استفاده از آنها اطلاعات مورد نیاز اپراتور فراهم می گردد.

۲- مجموعه کنترل الکترونیکی دستگاه

(Vehicle – Electrical control Unit : V- ECU )

مخصوص کنترل کلی دستگاه می باشد که علایم ارسالی از طریق سنسو رهای ( حسگرها ) نصب شده روی دستگاه را دریافت می کند . اینگونه علایم از طریق مجموعه کنترل الکترونیکی پانل (I – ECU ) عبور میکند.

۳- مجموعه کنترل الکترونیکی موتور

(Engine- Electrical control unit : E-ECU )

مخصوص کنترل عملکرد موتور می با شد.

در شکل زیر ارتباط بین E-ECU , I-ECU , V-ECU و سایر قسمتها را می توانید ملالاحضه کنید.


کابین :

اتاق راننده لودر ولوو داری یک بخاری و سیستم تهویه می باشد . سیستم تهویه مطبوع ( Air condition ) نیز به عنوان تجهیزات اختیاری قابل نصب است . اتاق دارای دو خروجی اضطراری است که عبارتند از :

در و پنجره سمت راست . تجهیزات و کنترل ها با موقعیت مناسب و در دسترس ، سیستم مانیتورینگ کنترونیک ( که اطلاعات برنامه زما ن بندی سرویس های دوره ای و وضعیت دستگاه را عرضه می کند ) ، صندلی اپراتور با قابلیت تنظیم و ارتجاع می باشد . جوی استیک CDC که در تصویر بر روی یک کنسول در سمت چپ صندلی راننده نشان داده شده است سفارشی می باشد .

اتاق دستگاه مطابق با استاندارد سازه های ایمنی علیه سقوط اجسام و واژگونی ROPS , FOPS به عنوان اتاق محافظت شده ساخته شده است .

FOPS: بیان اختصاری سازه های محافظ در مقابل سقوط اجسام .

ROPS: بیان اختصاری سازه های محافظ در مقابل واژگون شدن .

تست فشارگیری لودر ولوو L90E

فشارگیری تخلیه باکت :

 1. کاور روی شیر کنترل را باز کنید.
 2. گیج فشار را در محل Test Point که در سمت چپ شیر کنترل ( ۲ ) قرار دارد متصل کنید.
 3. باکت را در حالت کاملاً تخلیه قرار دهید ( عمودی به سمت پایین ) و بوم را کاملاً در بالا قرار دهید . فشار را از روی  گیج بخوانید . در یک لحظه فشار باز شدن ضربه گیر ۲۹۰ ± ۸bar برا خوانید.

 

فشار گیری پر کردن باکت :

 1. گیج فشار را در محل Test Pointکه در پشت شیر کنترل ( ۱ ) قرار داردکنید.
 2. باکت را در حالت کاملاً پر قرار دهید ( عمودی به سمت بالا )و بوم را در پایین قرار دهید . فشار را از روی گیج بخوانید . در یک لحظه فشار باز شدن ضربه گیر ۲۹۰ ± ۸bar برا خوانید.

توجه: در صورتی که فشارهای مورد نظر درست نباشد اشکال از شیر کنترل است و باید تعویض شود .

تخلیه باکت Test Point(سمت چپ)

فشارگیری فرمان :

test point فرمان در روی اوربیترول فرمان زیر اتاق قرار دارد.

 1. گیج را درمحل تست فشار فرمان (۱) test point قرار داده و محکم کنید .
 2. موتور را در حالت نصف گاز قرار داده و فرمان را تا آخر بکیرید .( غربیلک فرمان را بچرخانید) فشار را از روی گیج بخوانید (۲۱۰ ± ۳bar)
 3. اگر فشار به دست آمده با مقدار داده شده برابر نبود ، فشار فرمان را تنظیم کنید.

نحوه تنظیم فشار فرمان :

در روی بلوک مرکزی سه شیر تنظیم فشار قرار دار د . در صورتی که از روبرو به بلوک مرکزی نگاه کنید، شیرهای تنظیم فشار به صورت زیر است :

در صورتی که فشار فرمان نیاز به تنظیم داشته باشد مهر ه شیر تنظیم فشا ر فرمان ۳ را شل کرده و پیچ آن را بپیچانید . بعد از اتمام تنظیم ، مهره را سفت کنید . سفت کردن پیچ باعث افزایش فشار می شود و شل کردن پیچ باعث کاهش فشار فرمان می شود .
در شکل زیر پیچ شماره ۱ شیر تنظیم فشار فرمان را در روی بلوک مرکزی نشان می دهد .

فشار گیری پدال ترمز (( در حالت ترمز ))

test point آن در روی شیر ترمز ( زیر پدال ترمز ) قرار دارد .

 1. گیج را در محل شماره ۵ قرار داده و محکم کنید.
 2. پدال ترمز را تا آخر گرفته و نگه داشته شود . فشار به تدریج بالا می رود . فشار را از روی گیج فشار بخوانید(۱۰۰±۶bar)
 3. در صورتی که فشار خوانده شده تنظیم نبود ، حفاظ لاستیکی شماره ۳ را بشکنید و با پیچ شماره ۲ آن را تنظیم کنید.

( شل یا سفت کنید) . با تنظیم این پیچ محدوده کورس پدال ترمز تغییر می کند .

فشارگیری سرو :

محل قرار گرفتن test point در روی بلوک مرکزی است. زمانی که از نمای روبرو به بلوک مرکزی نگاه کنیم یک test point در آنجا قرار دارد که مربوط به فشار گیری سرو است .

۱- گیج را در محل فشارگیری سرو در روی بلوک مرکزی ( ۱ ) قرار داده و محکم کنید.

۲- لور باکت را چهار ، پنج ثانیه نگه دارید ( بوم وسط باشد ).

۳- گاز موتور را تا نصف فشار داده ، سپس فشار را از روی گیج بخوانید.

۴- در صورتی که فشار خوانده شده تنظیم نباشد ، از شیر کاهنده فشا ر ( ۲ ) در روی بلوک مرکزی آن را تنظیم کنید. ( شیر تنظیم فشارمربوط به سرو )

فشارگیری پمپ فن خنک کننده (( پمپ نصب شده روی موتور لودر ولوو )) و دور فن خنک کننده :

محل test point فشار روغن پمپ فن در زیر بلوک مرکزی قرار دارد .

۱- ابتدا display را به برق زده ( سوکت آن پشت راننده قرار دارد ).

۲- display را را روشن کنید.آن را در حالت motor قرار دهید.

۳- با تحریک دکمه پایین دور فن را نشان می دهد.(۱۰۰±۳۰۰).موتور باید روشن باشد . در حالتی که روی MAX , Display و حرف N ظاهر شده باشد.

۴- برای گرفتن فشار روغن پمپ خنک کننده حرف N روی display را با دکمه * به J تبدیل می کند.

۵- موتور را تا آخر گاز دهید و فشار را از روی گیج بخوانید.۲۱۰± ۵bar

۶- در صورتی که دور فن یا فشار روغن بالا یا پایین باشد به صورت زیر تنظیم می شود.

پمپ فن مستقیماً روی موتور قرار دارد . برای تنظیم دور فن شیر مارجین را تنظیم کنید.

۷- برای تنظیم فشار روغن شیر cut off را تنظیم کنید .

نحوه تنظیم مارجین و cut off:

حفاظ مهره ای روی مارجین و cut off را در آورید . مهره قفلی را شل کنید و همزمان با آلن ‘ پیچ را بچرخانید .پس از تنظیم هم با آلن پیچ را نگه داشته و مهره را سفت کن ی د. این کار به این خاطر است که تنظیم به هم نخورد.

سفت کردن پیچ مارجین باعث افزایش دور و سفت کردن پیچ cut off باعث افزایش فشار می شود .شل کردن پیچ باعث کاهش دور فن و کاهش فشار روغن می شود.

فشار گیری پمپ هیدرولیک اصلی :

محل test point زیر پله سمت چپ قرار دارد .

در آنجا سه test point قرار دارد که به ترتیب از سمت راست عبارتند از :

Pump 2 فشار اصلی گیربکس فشار تورک کنداتور

نحوه اندازه گیری فشار پمپ در حالت نصف گاز( بی بار) (stand by):

 1. گیج را در محل تست زیر پله سمت چپ قرار داده و محکم کنید.
 2. گاز را تا نصف فشار داده ، فشار روغن را از روی گیج بخوانید . این فشار پمپ بدون بار است .
 3. اگر فشار تنظیم نبود از روی شیر جبران فشاری پمپ اصلی که پشت گیربکس قرار دارد تنظیم می شود .

شیر جریان یا شیر مارجین (۱) فشارحداقل پمپ را ۳۳ تا ۳۶bar تنظیم می کند.

نحوه تنظیم مانند تنظیم شیر مارجین پمپ فن خنک کننده می باشد .

نحوه اندازه گیری فشار پمپ هیدرولیک اصلی در حالت کار :

باکت را کاملاً پر کرده و لور باکت را نگه دار ی د ، بوم هم در وسط با شد .( از زمین کنده شود کافی است ) فشار گیج را بخوانید.(( ۲۶۲Bbar )) .اگر فشار تنظیم نبود از روی cut off آن را تنظیم کنید .

شیر مارجین ( ۱ ) فشار حداقل پمپ را تنظیم می کند .

(cut off) (2)فشار اصلی یا فشار در حالت کار را تنظیم می کند .

نحوه تنظیم مارجین و cut off مانند تنظیم پمپ فن خنک کننده است .

فشارگیری قطع شدن ترمز متصل شدن ترمز :

test point آن در روی بلوک انباره های قرمز ( سمت راست دستگاه ) زیر پله سمت راست قرار دارد .

 1. گیج را در محل تست فشار در انباره های ترمز قرار داده و محکم کنید .
 2. ماشین را روشن کن ی د .فشار بالا می رود ، انباره ها پر می شوند تا به حداکثر فشار برسند . حداکثر فشار پر شدن انباره ها را بخوانید.
 3. چند بار پدال را بزنید . فشار پایین می آید تا به فشار ۱۲۰bar می رسد . مجدداً فشار شروع به بالا رفتن می کند.
 4. فشار ۱۲۰bar فشار متصل شدن ترمز است .

اندازه گیری فشار ترمز در حالت کار :

 1. گیج را در محل فشار گیری در بلوک انباره های ترمز واقع در سمت راست دستگاه قرار دهید .
 2. لور باکت را بگیرید و در حالت کاملاً پر قرار دهید.
 3. گاز را تا آخر نگه دارید .
 4. فشار کاری را از روی گیج بخوانید . این فشار بالاتر از ۱۶۰bar است.
 5. در صورتی که ف ش ار ترمز کاری درست نبود از روی پیچ پایینی ( شیر تنظیم فشار ) در روی بلوک مرکزی تنظیم کنید .

11 نظر در “راهنمای کاربردی لودر ولوو L90E & L120E – قسمت اول

 1. علی گفت:

  سلام ، وقت بخیر ، این فایل pdf نداره ؟ میشه بی زحمت pdf این فایل تعمیراتی ولوو سری E رو برام بفرستید ، ممنون میشم 🙏

 2. علی گفت:

  سلام ، وقت بخیر این فایل تعمیراتی ولو ۱۲۰E
  Pdf نداره ؟ برام ارسال کنید ، ممنون میشم 🙏

 3. مهدی گفت:

  دمتون گرم
  واقعا عالی بود

  1. علی یادگاری گفت:

   مهدی عزیز مرسی از همراهی شما

 4. لطیفی گفت:

  سلام وقتبخیر
  Pdf این مقاله رو چطور میتونم دانلود کنم
  با سپاس

  1. علی یادگاری گفت:

   سلام دوست عزیزم. pdf این مقاله در دسترس نیست

 5. Arsam گفت:

  استفاده از معلومات شما راهنمایی مسیر درست ماست

  1. علی یادگاری گفت:

   آرسام جان خوشحالم توانستیم به عنوان یک منبع در این زمینه کار کنیم. نظرات شما انرژی بخش ماست

 6. مهدی گفت:

  خیلی عالیه اطلاعات خوبی میده وبرای نگهداری دستگاه عالیه اگر تصاویر واضحتر باشه بهتره

  1. علی یادگاری گفت:

   بله مهدی جان حتما

 7. کریم طاهری نیا گفت:

  سلام
  خیلی ممنونم
  خیلی زحمت کشیدی
  واقعا آفرین
  عالیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *